Lapin AMK uudistaa YAMK-tutkintojen mallia uudessa Master Schoolissa


Lapin AMKissa on etä- ja verkko-opetuksella pitkät perinteet ja verkko-opetuksen ja -ohjauksen taidot korkealla tasolla. Siksi YAMK-tutkintojen tekeminenkin onnistuu poikkeuksetta työn ohessa.

Master School on Lapin ammattikorkeakoulun tapa uudistaa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (YAMK) tutkintomallia. Muutos mahdollistaa opiskelijoille yhä räätälöidymmät ja monialaisemmat opinnot. 

”Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tunnettuuden nostaminen oli selkeä tavoite, kun muutosta lähdettiin luomaan”, aloittaa Soili Mäkimurto-Koivumaa, filosofian tohtori joka toimii yliopettajana Lapin AMKin Master Schoolissa. Master School linkittyy myös osaksi suurempaa YAMK-tutkintomalliin liittyvää kehityshanketta, joka jalkautetaan vuonna 2021. 

Terveystieteiden tohtori, yliopettaja Outi Törmäsen mukaan muutoksen takana on myös suuremmat, valtakunnalliset linjaukset. 

”Tuemme jatkuvan oppimisen ideaa ja toisaalta tavoittelemme tutkinnon suorittaneiden määrään kasvua. Teemme tutkinnon suorittamisesta entistä houkuttelevampaa tämän avulla.” 

Yksilöllisiä opintopolkuja

YAMK-koulutukset ovat työelämää kehittäviä tutkintoja. Lisäksi niissä kartutetaan johtamis- ja esimiestaitoja ja valmiuksia hyödyntää digitalisaation mahdollisuuksia. 

”Uudessa tutkintomallissa pystymme tarjoamaan yhä paremmin räätälöitäviä opintoja. Opintojen erityisyys syntyykin monialaisuudesta ja yksilöllisyydestä, kukaan ei valmistu meiltä osallistumatta monialaiseen koulutukseen”, Törmänen toteaa. 

Master School tekee tiivistä yhteistyötä työelämän kanssa ja saa sitä kautta näkemystä myös työnantajien tulevaisuuden tarpeisiin. 

”Opintojen jälkeen valmistuneet osaavat katsoa asioita uusista näkökulmista”, Törmänen sanoo. 

Mäkimurto-Koivumaa korostaa erityisesti osaamispääoman kartuttamista. 

”Johtavana ajatuksenamme on tuottaa opiskelijoiden kotialueille juuri sitä eteenpäin vievää osaamista, jota tarvitaan. Toivomme, että opiskelijamme voivat työtehtävissään sitten levittää osaamistaan.” 

”Toiveemme on, että tapamme toimia on elävä ja kehittyvä tapa viedä YAMK-koulutusta valtakunnallisestikin eteenpäin. Haluamme olla tässä kokoamme isompia”, Mäkimurto-Koivumaa summaa.

lapinamk.fi/masterschool 

Jaa tämä artikkeli


Koulu, oppiminen