Lamor puhdistaa maailmaa


Ympäristöratkaisuja tarjoava Lamor ratkoo globaalisti ympäristöongelmia sekä maalla että merellä. 

LAMOR tuo ratkaisuja sekä ympäristöongelmiin varautumiseen että ympäristöongelmien puhdistamiseen ja ennallistamiseen. Sen ratkaisuja on myyty yli 100 maahan. 

”Uudet jätteenkäsittelyratkaisumme tähtäävät kiertotalousajatteluun niin että kaikki jäte voidaan käyttää raaka-aineena ja näin pienentää ympäristöjalanjälkeä”, Lamorin toimitusjohtaja Mika Pirneskoski sanoo. 

Esimerkiksi öljynporausta harjoittava yritys hyödyntää Lamorin ratkaisua kierrättämällä poraustoiminnan jätettä porauksessa tarvittavan tuotteen valmistukseen. Tämä on yksi esimerkki siitä, että yritykset ovat valmiita huomioimaan ympäristötekijät lakisääteisiä vaatimuksia laajemmin. 

”Toimitamme asiakkaillemme ratkaisuja tarkasti heidän tarpeisiinsa. Emme tarjoa vasaraa, jos ongelma ei ole naula”, Pirneskoski sanoo. 

Yrityksen juuret ovat 40 vuoden takana öljyntorjunnassa. Sieltä se on kasvanut monipuoliseksi ympäristöongelmia ratkovaksi teknologia-, palvelu- ja ratkaisutoimittajaksi. 

Ratkaisu asiakkaan ongelmaan muodostuu kokonaisuudesta, joka sisältää kansainvälisesti testatun teknologian ja paikallisen osaavan henkilöstön. Näistä muodostuva toimintamalli takaa tehokkaan ratkaisun asiakkaan ympäristöongelmaan. 

Lamor on toimittanut Saudi-Arabiaan varautumissuunnitelman tilanteeseen, jossa Punaisella merellä tapahtuu öljyonnettomuus. Varautumisella turvataan Punaisenmeren ekosysteemejä mahdollisen öljyvahingon sattuessa. Seudulla on käynnissä suuria hankkeita matkailualan kehittämiseksi, mikä korostaa ympäristönsuojelun tärkeyttä entisestään. 

”Merkittävien luonnonvarojen ja toisaalta liiketoimintojen suojeluun panostetaan nykyään huomattavasti enemmän kuin aiemmin”, Pirneskoski sanoo. 

Lamor on kasvattanut liiketoimintaansa merellisestä ympäristöstä vahvasti myös maaperän puhdistukseen. Yritys on mukana muun muassa jättiläismäisessä YK:n rahoittamassa hankkeessa, jossa Kuwaitissa puhdistetaan Persianlahden sodassa Irakin aiheuttamat öljyvahingot. Alue kattaa 14 neliökilometriä ja puhdistettavia maamassoja on 45 miljoonaa kuutiometriä. Useita vuosia kestävän hankkeen on arvioitu maksavan kokonaisuudessaan yli kolme miljardia euroa, ja Lamor olettaa olevansa mukana hankkeessa yhtenä toimijana useiden vuosien ajan. 

Tutustu: www.lamor.com

Jaa tämä artikkeli


Menestyksen Tekijät