Lähtisitkö erikoistumispolulle Turun terveyspalveluihin?


Miksi Turun kaupungin terveyspalveluihin kannattaa tulla erikoistumaan? Turun terveyspalveluiden ylilääkärit nostavat esille monipuoliset erikoistumismahdollisuudet niin terveysasemilla, sairaalapalveluissa kuin poliklinikoillakin. Erikoistumiseen sopivia työjaksoja voi tehdä monella eri erikoisalalla ja esimerkiksi yleislääketieteeseen voi erikoistua Turun terveyspalveluiden sisällä. 

Terveyskeskuslääkäri Jens Hurskainen työskentelee Keskustan terveysasemalla.

Terveyspalveluiden sairaalapalveluissa, avoterveydenhuollossa, vanhuspalveluissa ja ehkäisevässä terveydenhuollossa voi erikoistua yleislääketieteen ohella geriatriaan, neurologiaan ja sisätauteihin. 

Kun erikoistumisen tekee Turun terveyspalveluiden sisällä, lomat ja muut työsuhde-edut säilyvät, sillä työnantaja pysyy koko ajan samana. 

Sairaalapalveluissa työskentelet Kaskenlinnan sairaalassa ja kaupunginsairaalan rakennuksessa Mäntymäessä. Terveysasemia Turussa on viisi, vähän isommat Keskusta ja Mäntymäki sekä Runosmäki, Kirkkotie ja Varissuo. Ehkäisevän terveydenhuollon koulu- ja opiskeluterveydenhuolto ja neuvolat ja vanhuspalveluiden asumispalvelut sekä kotihoito tarjoavat myös työskentelymahdollisuuksia. 

Työilmapiiri kannustaa, koulukseen panostetaan 

Terveysasemilla työskentelee koulutuksesta vastaava lääkäri, joka tekee ainoastaan ohjaustyötä. 

Myös kaikilla senioreilla on myönteinen asenne nuoriin lääkäreihin. Aina saa ja pitääkin kysyä. 

Keskiviikkoisin kaikille lääkäreille järjestetään koulutusta, joka suunnitellaan lääkäreiden toiveiden mukaan. 

”Lisäksi meillä on yleislääketieteen erikoiskoulutusvaiheessa oleville ja erikoistuville koulutusohjelmat ja ohjaustunnit”, terveysasemien ylilääkäri Heli Leino avaa. 

Toimintaa kehitetään koko ajan sujuvammaksi niin henkilökunnan kuin potilaiden kannalta. Moniammatilliseen yhteistyöhön panostetaan. Myös terveysasemien uusi kilpailukykyinen palkkajärjestelmä on kerännyt positiivista palautetta. 

Sairaalassa panostetaan koulutusmahdollisuuksien ohella perehdytykseen. 

 

”Olemme kehittäneet erikoistuvan lääkärin koulutusrunkoa. Järjestämme mm. noin viikon mittaisen perehdytyksen, jossa lääkäri tai lääkärin sijaisena toimiva saa perehtyä tehtäviin osastoilla sekä käytettäviin tietojärjestelmiin. Sairaala järjestää myös sisäistä koulutusta, jonka lisäksi lääkärit voivat osallistua talon ulkopuolisiinkin koulutuksiin”, kertovat sairaalapalveluiden ylilääkäri Paula Viikari ja ylilääkäri Rea Mäkelä. 

Sairaalapalveluissa erikoistuvien lääkärien palaute on ollut positiivista ja mm. juuri konsultaatiomahdollisuuksia on kiitelty. 

”Meille lyhyelle erikoistumisjaksolle tulleet ovat halunneet jäädä pidemmäksikin aikaa, niin hyvin he ovat viihtyneet”, Paula Viikari kertoo. 

#KissMyTurku 

Turun historiallisessa kulttuurikaupungissa kelpaa myös viettää vapaa-aikaa. Esimerkiksi kesäinen Aurajokiranta kerää ihmisiä viettämään aikaa ja nauttimaan kaupungista jokimaisemasta. Turkuun on myös hyvät yhteydet eri puolilta Suomea ja maailmaa. ”Tull Turkku – me ollaan tääl jo”. 

Tutustu tarkemmin tarjoamiimme monipuolisiin mahdollisuuksiin: turku.fi/laakariksi

Jaa tämä artikkeli


Terveys