LähiTapiolasta täydentävää rahoitusta yritysten tarpeisiin


Pankit eivät ole ainoa vaihtoehto yritykselle, joka tarvitsee rahoitusta esimerkiksi kansainvälistymiseen, omistusmuutoksiin tai muihin merkittäviin investointeihin.

Osa vakuutusyhtiöistä on viime vuosina laajentanut toimintaansa myös rahoitusmarkkinoille. Myös LähiTapiola tarjoaa yritysasiakkailleen täydentävää rahoitusta yrityksen koosta tai toimialasta riippumatta.

”LähiTapiola tarjoaa taitekohdassa olevalle yritykselle täydentävää rahoitusta”, toteaa yritysrahoitustoiminnon johtaja Matti Kiviniemi.

”Pankit säilyttävät edelleen asemansa ensisijaisena luotontarjoajana, mutta aina pankista saatava laina ei kata hankkeen kaikkia kustannuksia, tai laina saattaa täysimääräisenä tulla hyvin kalliiksi luoton ottajalle. LähiTapiolan täydentävät yritysluotot täyttävät tätä aukkoa.”

Kiviniemi tähdentää, että LähiTapiolan tarjoamat luotot ovat pankkineutraaleja.

”Hoidamme täydennysrahoitustarpeita tasapuolisesti kaikkien pankkiryhmittymien yrityslainoihin”, hän sanoo.

”Aikaisempaa asiakkuutta meillä ei tarvita: lainojamme voivat hakea LähiTapiolan nykyiset ja tulevat vakuutusasiakkaat. Myöntämämme lainasummat liikkuvat tyypillisesti 1-10 miljoonan euron välillä.”

Kiviniemen mukaan pankkien ulkopuolista täydentävää rahoitusta käytetään Suomessa vähemmän kuten vaikkapa Aasiassa tai USA:ssa, joissa ne ovat hyvinkin yleisiä.

”Rahoitustarjonnan monimuotoisuus on kuitenkin kasvamassa myös meillä, ja yritysten käytössä on useita eri lähteitä. Täydentävän rahoituksen hakeminen on sekä rahoittajan että yrityksen kannalta järkevää riskin jakoa.”

”Yritykset tarvitsevat pankkeja jatkossakin, vaikka pankkirahoituksen suhteellinen osuus kokonaisrahoituksesta pienenee tulevaisuudessa.” 

Täydentävällä rahoituksella monia etuja

”Suomi on ollut vuoden päivät mukana InnovFinn-takausjärjestelmässä, ja LähiTapiola oli ensimmäinen järjestelmään liittynyt vakuutusyhtiö. Tämän Euroopan Investointirahaston rahoittaman takausjärjestelmän tarkoituksena on parantaa innovatiivisten yritysten rahoitusmahdollisuuksia. InnovFinn-takausta voidaan käyttää LähiTapiolan yrityksille myöntämiin täydentäviin junior- ja senior-lainoihin”, kertoo Kiviniemi.

InnovFinn-takauksen kautta Euroopan Investointirahasto osallistuu yrittäjän riskin jakamiseen. Takaus tuo ratkaisun moniin yritysten rahoitustarpeisiin.

”Täydentävällä rahoituksella on myös merkitystä yrityksen omaisuuden kasvattajana”, toteaa Kiviniemi.

”Esimerkiksi Junior-rahoituksen katsotaan lisäävän yrityksen pääomaa, mikä on luonnollisesti eduksi lainaneuvotteluissa pankin kanssa.”

”LähiTapiolassa yrityksen käytettävissä on rahoituksen raudanlujia ammattilaisia, jotka hoitavat täsmälleen samat rahoituksen hankintaan liittyvät käytännön toimenpiteet kuin pankissakin”, vakuuttaa Kiviniemi.

”Organisaatiomme joustavuus ja ketteryys nopeuttavat rahoitushankkeen läpimenoa päätöksentekoprosessissamme.”

Rahoitusalan tarjonnallaan LähiTapiola vahvistaa asemaansa kotimaisena elämänturvayhtiönä, joka tuo vakautta kolmelta eri sektorilla: taloudessa, terveydessä ja turvallisuudessa.

”Yrityksen rahoituskysymyksissä parhaaseen tulokseen päästään yrityksen, pankin ja LähiTapiolan kiinteän yhteistyön avulla. Mitä aikaisemmassa vaiheessa kolmikon jäsenet tulevat mukaan yhteisiin neuvotteluihin, sitä parempaan tulokseen päästään”, toteaa Kiviniemi.

Lisätietoa osoitteessa: www.lahitapiola.fi/yritysrahoitus
Jaa tämä artikkeli


Bisnes Yrityspalvelut