Vastuullista kiinteistövarainhoitoa


LähiTapiola Kiinteistövarainhoidolle myönnettiin viime vuonna Suomen Laatuyhdistyksen arvostettu Laatupalkinto. Palkitsemisperusteissa todettiin, että yrityksessä on vahvat, henkilökunnan sisäistämät arvot, jotka luovat pohjan yhdenmukaiselle organisaatiokulttuurille ja ennustettavalle toiminnalle organisaation eri osissa. Strategia ei ole vain sanahelinää, vaan muuttuu aidosti vuosisuunnitelmaksi ja toteutukseksi.

”Vastuullisuus näkyy kaikessa tekemisessämme. Vastuullisuustyössä olemme toimialan edelläkävijöitä, allekirjoitimme mm. YK:n vastuullisuusperiaatteet ensimmäisten joukossa”, kertoo kiinteistösijoitusjohtaja Vesa Eskoli.

Vastuullisilla valinnoilla markkinoilta paremmat tuotot.

LähiTapiolassa vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa ympäristöasioiden, sosiaaliseen vastuuseen liittyvien tekijöiden sekä hallintotapa-asioiden huomioimista sijoitustoiminnassa niin, että salkun tuotto-riski -suhde paranee. Viime vuonna yhtiössä aloitettiin kiinteistöalan kattavan GRESB-vastuullisuusraportoinnin toteuttaminen sekä laadittiin vastuullisen sijoittamisen politiikka.

”Pitkällä tähtäimellä tavoitteenamme on saavuttaa markkinoita parempi kiinteistösijoitusten kokonaistuotto”, toteaa kiinteistöjohtaja Reetta Räsänen. Toimintaa ohjaa eteenpäin systemaattisuus ja jatkuva kehittyminen.

Yhtiö hallinnoi 12 kiinteistöpääomarahastoa, joista osa on suunnattu instituutioille ja osa kuluttajamarkkinaan. Rahastoilla on erilaisia sijoitusstrategioita, joilla täytetään asiakkaiden tarpeet ja tavoitteet.

”Vahvan kuluttajakiinnostuksen johdosta lanseerasimme viime vuonna uuden rahaston, Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Sijoituskiinteistöt, johon kaikilla on mahdollisuus sijoittaa helposti LähiTapiolan verkkopalvelun kautta”, Eskoli summaa.

LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon vastuullisuuden kulmakivet

• PRI (YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet)

• Vastuullisen sijoittamisen politiikka

• Markkinoita paremmat kiinteistösijoitusten tuotot

• GRESB (Global Real Estate Sustainability benchmark)

• Ympäristösertifikaatit (LEED)

• Energiatehokkuushankkeet ja uusiutuvan energian hyödyntäminen

• Sidosryhmäyhteistyö ja harmaan talouden torjunta

Jaa tämä artikkeli


Artikkeli Talous ja johtaminen