Ilmastonmuutos on tuhansien miljardien riski sijoituksille


Ilmastonmuutos on merkittävin makrotalouden riski maailman-taloudelle. Olisi erikoista, jos sitä ei otettaisi huomioon päätöksenteossa. Sijoittaminen on pitkäjänteistä toimintaa ja siksi on tärkeää huomioida tällainen pitkän aikavälin uhkatekijä”, LähiTapiola Varainhoidon johtaja Jyrki Mäkelä muistuttaa.

Ilmastonmuutoksella tulee olemaan valtavia vaikutuksia paitsi ihmisten hyvinvointiin ja ympäristöön, myös talouteen ja sitä kautta sijoituspäätöksiin. Taloudellisten vaikutusten määrää ei tiedetä, mutta Mäkelä arvioi, että puhutaan kumulatiivisesti tuhansista miljardeista dollareista vuoteen 2030 menneessä.

Satu Norhomaa ja Jyrki Mäkelä kertovat, että vastuullisuus on noussut sijoittajien vaatimuksiin nopeasti, vain muutamassa vuodessa. Ilmiö ei koske vain Suomea ja Pohjoismaita, vaan sama trendi näkyy myös Yhdysvalloissa ja Aasiassa.

LähiTapiola Varainhoidon instituutioasiakkuuksista vastaava johtaja Satu Norhomaa kertoo, että asiakkaat kyselevät jo runsaasti mahdollisuuksistaan vaikuttaa sijoituspäätöksillään ilmaston-muutokseen. Suurilla sijoittajilla on vaikutusvaltaa, siksi lyöttäytymällä suuremman kylkeen pääsee myös vaikuttamaan.

”LähiTapiola Varainhoito on hallinnoimillaan varoilla mitattuna suuri sijoittaja, joten voimme käyttää isoa ääntä yksittäisen sijoittajan puolesta”, Norhomaa kertoo.

”Ilmastonmuutos on merkittävin makrotalouden riski maailmantaloudelle. Olisi erikoista, jos sitä ei otettaisi huomioon omassa päätöksenteossa.”

Paras tapa vaikuttaa yrityksiin on edellyttää raportointia siitä, miten yritys on ottanut huomioon omassa toiminnassaan ympäristötekijät, mikä on sen hiilijalanjälki tai ympäristörasitus ja mikä on yrityksen energiatehokkuus. Toinen vaihtoehto on tiettyjen toimialojen poissulkeminen sijoituksista. Keskeistä kuitenkin on, että itse pitää huolta sijoitussalkun tuottotavoitteista niin, että sijoitussalkun tuotto-riski –suhde on mahdollisimman hyvä.

”Vastuullisesti hoidetuilla yrityksillä on parhaat menestymisen edellytykset. Näin on todennäköistä, että myös sijoitukselliset tavoitteet toteutuvat pitkällä aikavälillä”, Norhomaa jatkaa.

Salkunhoitajan tekemään yritysanalyysiin kuuluu aina myös vastuullisuuden arvioiminen.

Tutkimuksetkin osoittavat, että sijoittamalla vastuullisesti toimiviin yrityksiin riskituottosuhde paranee. Pitkäjänteisyys on avainsana myös ilmastonmuutoksen kohdalla. Se ilmenee hitaasti eikä sitä siksi ole helppo hahmottaa.

Pitkäjänteinen sijoitustoiminta on tuonut myös onnistumisia.  LähiTapiola Varainhoito sai vuoden 2018 maaliskuussa Pohjoismaiden parhaan varainhoitajan palkinnon yhdistelmärahastojen luokassa Thomson Reuters Lipperin vuotuisessa vertailussa. Lisäksi Skandinavian Financial Research palkitsi lokakuussa LähiTapiola Varainhoidon Suomen parhaana vastuullisen sijoittamisen varainhoitajana.                                 

lahitapiola.fi/sijoituspalvelut

Jaa tämä artikkeli


Artikkeli Talous