Laatu paranee testaamaalla ja mittaamalla


”Koneita, laitteita ja niiden komponentteja testataan monipuolisesti yhä enemmän”, toimitusjohtaja Pekka Jolanki kertoo. Taustalla on ACS:n sääkaappi ja Sentekin täristin. Kuva: Emmi Virtanen 

Kvalitest Industrial Oy:n tavoite on parantaa asiakkaidensa tuotteiden laatua, luotettavuutta, suorituskykyä ja turvallisuutta. Tähän Kvalitest tarjoaa laajan ja monipuolisen valikoiman erilaisia mittaus- ja testauslaitteita sekä -palveluja. 

 

Kvalitestin toiminta lähtee siitä, että ensin selvitetään asiakkaan valmistaman laitteen testaus- tai mittaustarpeet, minkä jälkeen asiakkaalle ehdotetaan ja tarjotaan sopivaa testaus- tai mittausratkaisua. 

”Asiakkaamme kehittävät sellaisia laitteita ja koneita, jotka liikkuvat ulkotiloissa tai joissa on pyöriviä osia, kuten esimerkiksi autot, lentokoneet ja paperikoneet. Simuloimme ja testaamme eri äärioloja yhden komponentin tai koko laitteen osalta”, toimitusjohtaja Pekka Jolanki esittelee. 

Näiden komponenttien ja laitteiden valmistajat haluavat jo tuotekehitysvaiheessa testata, miten heidän tuotteensa kestävät ääriolosuhteita, kuten kylmää, lämpöä, kosteutta, tärinää ja shokkeja tai jopa avaruusoloja. 

”Jos vialliset laitteet on toimitettu asiakkaille ympäri maailmaa, tuotteen parantaminen on jo myöhäistä”, Pekka Jolanki toteaa. 

”Meillä on hyvin erityyppisiä asiakkaita elektro- ja elektromekaniikka-alan yrityksistä autotehtaisiin ja raskaiden koneiden valmistajiin. Näillä kaikilla testaustoiminnan tarve kasvaa koko ajan.” 

Uusia palveluja Test Centerissä 

Yrityksen uusin kehityskohde on oma Test Center, jota on Covid-19-aikana kehitetty ja johon kuuluu muun muassa sääkaappeja, tärinätestereitä, pudotustesteri, aineenkoestuskoneita, suurnopeuskamera, lämpökamera sekä staattisia ja dynaamisia mittaus- ja analysointijärjestelmiä. 

”Olemme nyt laajentuneet pelkästä laitteiden maahantuojasta enemmän asiantuntija-ja palveluntarjoajaksi. Tarjoamme sekä omia testauspalvelujamme että testauskapasiteettimme ja mittalaitteiden vuokrausta”, Jolanki kertoo. 

Monipuolisiin palveluihin kuuluvat tärkeänä osana myös testilaitteiden kalibrointipalvelut. 

Mittausta ja valvontaa 

Mittaaminen lähtee aina anturista ja Kvalitest tarjoaa antureita esimerkiksi kiihtyvyyden, kallistuksen, venymän, voiman, vääntömomentin, etäisyyden ja nopeuden mittauksiin. Anturit kytketään erilaisiin monikanavaisiin mittausjärjestelmiin, joissa mittausdata kerätään, analysoidaan ja esitetään. 

Kvalitestin antureita ja mittalaitteita käytetään pääasiallisesti tuotekehitysvaiheessa, mutta myös koneiden jatkuvassa valvonnassa ja vian etsinnässä. 

Sähköverkkojen mittaus- ja testauslaitteisiin kuuluvat esimerkiksi sähkölaadunanalysaattorit ja häiriötallentimet, suojarele- ja katkaisijatesterit sekä tehoanalysaattorit. 

”Simuloimme ja testaamme äärioloja yhden komponentin tai koko laitteen osalta.” 

Muuramessa ja Tukholmassa toimivan perheyrityksen liikevaihto on 3,7 miljoonaa euroa, josta viennin osuus muun muassa Pohjoismaihin ja Baltiaan on noin kolmasosa. Yritys työllistää nyt seitsemän henkilöä.

020 730 6070 
kvalitest.fi 
sales@kvalitest.com 

Jaa tämä artikkeli


Kehittyvä Suomi