Laatu on vastuullisen rakentamisen tulos


”Vahvuutena hankekehitys ja aliurakoiden hallinta”

Vastuullisuusteema sisältää tyytyväiset asiakkaat, hyvinvoivan ympäristön, kestävän liiketoiminnan ja motivoituneen henkilöstön. 

”Visiomme on, että vuoteen 2025 olemme alan markkinajohtaja toimialueellamme”, vuonna 2018 perustetun Aura Rakennus Oy:n toimitusjohtaja Mikko Kilpi sanoo. Hän toteaa tavoitteen kovaksi mutta realistiseksi. ”Yhtiön perustajilla ja johdolla on laaja kokemus rakennusalan käytänteistä ja johtotehtävistä. Uskomme, että ottamalla kokonaisvastuun hankkeesta, pystymme palvelemaan tilaajaa elinkaariajattelun mukaisesti kestävällä tavalla. Näin pääsemme myös taloudellisesti molempia osapuolia tyydyttävään ja jollakin aika välillä kumpaakin osapuolta palkitsevaan lopputulokseen”, hän sanoo. ”Vastuullisuus on arvo, johon olemme sitoutuneet. Samaa arvomaailmaa edellytämme aliurakoitsijoilta, yhteistyökumppaneilta sekä muilta hankkeeseen osallistuvilta tahoilta.” 

Oikeassa paikassa, oikeaan aikaan 

Tyytyväiset asiakkaat ovat Kilven mukaan jokseenkin synonyymi laadukkaalle rakentamiselle. ”Laatu on vastuullisen rakentamisen tulosta”, Kilpi sanoo. Hänen mielestään on tavallaan turha puhua laaduttomasta rakentamisesta: ”Usein mielikuva laaduttomuudesta aiheutuu pelkästään viimeistelemättömyydestä, visuaalista silmää haittaavasta repsottavasta listasta”, hän sanoo, mutta painottaa, että aihetta vähättelyyn ei ole. ”Virheitä tietysti tapahtuu, vaikka niihin ei ole koskaan varaa. Kyse on aina siitä, miten prosessi työmaalla viedään läpi, miten työmaata johdetaan ja miten satunnaiset virheet korjataan.” 

”Vahvuutemme on hankekehitys ja rakentamisen aikainen aliurakoiden hallinta. Koko rakennushanke on tarkkaan prosessoitu”, Mikko Kilpi sanoo. ”Projektinjohtourakointi ei sinänsä ole uusi asia”, hän toteaa, mutta huomauttaa, että rakentaminen on myös teknisiltä vaatimuksiltaan muuttunut viime vuosien aikana; kaikilla sektoreilla on oltava entistä vahvempi, entistä osaavampi. Työvaiheitten määrä on entistä isompi. ”Oma projektinjohtourakointimme perustuu ammattitaitoiseen työnjohtoon sekä hyvään hankesuunnitteluun; työmaan hallinta on yksi vaihe järkevän kokoisiin ja sisältöisiin osiin palastellusta hankintapaketista”, Kilpi sanoo. 

Hän on vakuuttunut, että merkittävin kasvu Suomessa tapahtuu Turun, Tampereen ja Helsingin rajaamassa kolmiossa. tätä näkymää miettien Aura Rakennus on juuri oikeassa paikassa. ”Toimintamme painottuu asuntorakentamiseen; meneillään on useita merkittäviä kohteita Turun seudulla. Jos kaikki suunnitteilla olevat toteutuvat, olemme jo ensi vuonna lukumäärällisesti alueen suurimpia asuntorakentajia”, hän sanoo ja lataa esiin hurjasta kasvusta kertovat luvut: liikevaihto nousee ensi vuonna 50 miljoonaan euroon. ”Kasvu on hurjaa, mutta hallittua”, Mikko Kilpi sanoo. ”Tiedämme, mitä teemme.” 

Jaa tämä artikkeli


Infrastruktuuri Rakentaminen 2021