Lääkäriammatinharjoittajien tärkeä rooli turvattava


Marinin hallituksen sote-esityksessä rajoitetaan mahdollisuutta hyödyntää ammatinharjoittajina toimivien lääkäreiden ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten resursseja julkisen sektorin palveluissa. Lääkäripalveluyritykset ry:n (LPY) mielestä hallituksen sote-esitystä pitää korjata, jotta uudistukselle asetetut tavoitteet palveluiden saatavuuden ja tuottavuuden parantamisesta voidaan saavuttaa.

Ammatinharjoittajana toimivat lääkärit tuovat joustavuutta palveluiden järjestämiseen. Heidän avullaan on voitu parantaa erityisesti erikoislääkäripalveluiden saatavuutta ja tuottavuutta. 

Hallituksen sote-esityksessä puututaan hyvinvointialueiden ja niille palveluita tuottavien yritysten operatiiviseen toimintaan rajoittamalla alihankintojen määrää ja kieltämällä alihankintaketjut silloin, kun hyvinvointialueet hankkivat palveluita muilta palveluntuottajilta. Alihankinta tarkoittaa terveyspalvelualalla lähinnä ammatinharjoittajien ja vuokralääkäreiden hyödyntämistä palvelutuotannossa. 

Eduskunnan käsittelyssä olevaan sote-esitykseen sisältyvästä alihankintojen rajoittamisesta aiheutuu runsaasti kielteisiä vaikutuksia kansalaisille, yhteiskunnalle, terveysalan ammatinharjoittajille ja yrityksille. 

Kun palveluiden hankkiminen yksityisen sektorin toimijoilta vaikeutuu, hyvinvointialueiden mahdollisuudet järjestää palvelut joustavasti ja tehokkaasti heikkenevät. Se johtaa vääjäämättä palveluiden saatavuuden huonontumiseen ja kustannusten kasvamiseen. Tällöin toimitaan sote-uudistuksen tavoitteiden vastaisesti. 

Ammatinharjoittajien joustava mahdollisuus liikkua eri toimijoiden, julkisten ja yksityisten, välillä pitää ehdottomasti säilyttää. Muutoin vaarana on, että pienet toimipisteet etenkin maakuntakeskusten ulkopuolella joutuvat lopettamaan toimintansa. Tämä puolestaan heikentäisi merkittävästi lähipalveluiden saatavuutta ja alueiden elinvoimaa, kun alan palvelut ja työmahdollisuudet vähenevät. 

Alihankintojen rajoittaminen on puuttumista hyvinvointialueiden ja yritysten oikeuteen päättää siitä, miten ne toimintansa organisoivat. Sote-uudistuksessa pitäisi olla tärkeämpää se, että kansalaisten tarvitsemia palveluita on saatavilla, kuin se, miten niiden tuottaminen on organisoitu. 

Ismo Partanen 
toiminnanjohtaja 
Lääkäripalveluyritykset ry 

Jaa tämä artikkeli


Julkishallinto & kansanterveys