Laadukas eriste on ilmastoteko


Kiinteistöjen energiankulutus on yksi suurimmista päästölähteistä ja tehokas lämmöneristys yksi tärkeimmistä keinoista päästöjen vähentämiseksi. Tähän panostaa vahvasti myös eristevalmistaja Kingspan, jonka Planet Passionate ja LifeCycle -ohjelmat ohjaavat yhtiön koko toimintaa kohti nollapäästöistä elinympäristöä. 

Tekniset ominaisuudet ja tuoteturvallisuus ovat tärkeitä valintakriteerejä rakennusmateriaaleja valittaessa, mutta niiden rinnalle ovat nousseet vahvasti tuotteiden vastuullisuus, kierrätettävyys ja mahdollisimman pieni hiilijalanjälki. 

Nollapäästöistä asuinympäristöä kohti 

Kingspanin pitkäaikaisena tavoitteena on rakennettu ympäristö, joka on energiatehokas ja samalla myös nollapäästöinen – sen saavuttamisessa on keskeisenä tekijänä kiinteistöjen tehokas lämmöneristys, jolla voidaan leikata energiankulutusta ja samalla myös elinkaarenaikaista hiilijalanjälkeä. 

Kingspanin eristeissä panostetaan resurssitehokkuuteen, uusiutuvan energian käyttöön, kevyempiin ja ohuempiin materiaaleihin, purkamisen helppouteen sekä hiilidioksidin vähentämiseen koko rakennusprosessin aikana. Samalla lisätään uusiutuvien ja kierrätettävien materiaalien osuutta. 

Tuotantoprosesseissa tavoitellaan tehtailta kaatopaikoille päätyvän jätteen nollatasolle vuoteen 2030 mennessä, mikä on Suomessa Kankaanpään tehtailla jo saavutettu. Visiona on, että tulevina vuosina kaikki Kingspanin valmistamat tuotteet ovat teknisesti kierrätettäviä. 

Kestävyysohjelmien avulla kohti konkretiaa 

Kingspanin LifeCycle ja Planet Passionate -ohjelmat ovat keskeisiä työkaluja, joilla yhtiön kunnianhimoiset ympäristö- ja ilmastotavoitteet tehdään konkretiaksi. 

Kiertotalouden periaatteet pyritään huomioimaan tuotteiden elinkaaren kaikissa vaiheissa. Kehitysketju alkaa jo suunnittelusta ja raaka-ainevalinnoista ja jatkuu tehdasprosesseihin, ensi- ja uusiokäyttöön sekä kierrätykseen. Vanhoille eristemateriaaleille etsitään jatkuvasti uusia ja ympäristöllisesti kestäviä käyttökohteita. 

Esimerkiksi levyponttien työstöstä kertyvä purujäte briketöidään ja toimitetaan aiemman energiapolton sijaan uusiokäyttöön muiden materiaalien raaka-aineeksi. Myös eristeiden valmistuksessa käytetään kierrätysmateriaaleja, kuten PET-pulloja. 

Kingspan Group 

  • Rakennusten lämmöneristys- ja julkisivuratkaisujen toimittaja 
  • Kingspan -konsernilla on 198 tehdasta noin 70 eri maassa 
  • Suomessa tehdas Kankaanpäässä 

www.kingspaneristeet.fi

Lue lisää Kingspanin kiertotalouskehysohjemasta LifeCycle QR-koodilla: 

Jaa tämä artikkeli


Menestyksen Tekijät