Kyberturvan tärkeys korostuu pandemian aikana


Tietoturvaratkaisuja tuottava Trend Micro satsaa tutkimustyöhön ja tietoturvauhkien kartoittamiseen. Yritys suosittelee tietoturvakäytäntöjen päivittämistä työntekijöiden jatkaessa etätöissä pandemian aikana. 

Trend Micron kyberturva-asiantuntija Kalle Salmisen mukaan loppukäyttäjä on tietoturvan kannalta tärkein yksittäinen tekijä, kun puhutaan työnteon onnistuneesta siirtymästä toimistoilta kotikonttoreille. 

”Pandemian yllättäneessä maailmassa työnteon muuttuessa suurimmalta osalta etätyöksi, tämä ”uusi normaali” korostaa loppukäyttäjän tietoturvatietoisuutta, tietoturvallisiin toimintatapoihin sitoutumista sekä valppautta työvälineiden kuten sähköpostin kanssa. Kyberturvallisuus on kaikkea muuta kuin staattinen asia ja hyökkääjät soveltavat muuttuneen toimintaympäristön luomia mahdollisuuksia aktiivisesti.” 

Trend Micron teettämän ”Head in the Clouds” -kyselytutkimuksen mukaan 79 % suomalaisista myöntää käyttävänsä työkannettavaansa henkilökohtaiseen surffailuun ja 33 % sanoo käyttävänsä yrityksen tietoja usein tai aina henkilökohtaisilta laitteiltaan. Lisäksi yli kolmannes etätyöntekijöistä ei ole perehtynyt tietoturvaan eristäytymisen aikana. 

Pandemian aikana on havaittu selkeää kasvua kodin älylaitteisiin ja reitittimiin kohdistuvissa hyökkäyksissä verkkorikollisten pyrkiessä käyttämään yritysverkkoja heikommin suojattuja kotiverkkoja ponnahduslautana yrityksiin kohdistuvissa hyökkäyksissä. Yleisimmin hyökkäykset tehdään sähköpostitse tietojenkalasteluviestejä käyttäen. 

Japanilainen vuonna 1988 perustettu Trend Micro on yksi kyberturvan globaaleista pioneereista ja yksi maailman suurimmista tietoturvayhtiöistä. Trend Micro toimii yli 50 maassa ja työllistää noin 7000 tietoturva-alan asiantuntijaa. Yritys tarjoaa kerroksellisia ja skaalautuvia tietoturvaratkaisuja hybridikonesaliympäristöihin, tietoverkkoihin, päätelaitteisiin ja pilvipalveluihin. 

Tutustu Trend Micron verkkosivuilla 2020 Midyear Cybersecurity -raporttiin, joka kokoaa yhteen uusimmat tietoturvauhkat. 

Trendmicro.com – Research Security – Reports

Jaa tämä artikkeli


Bisnes Talous ja johtaminen