Kuulokojeet lisäävät hyvinvointia


Huonokuuloisuudesta johtuvia muistiongelmia voidaan ennaltaehkäistä ajoissa aloitetulla kuulonkuntoutuksella. 

Kuuloliiton toiminnanjohtaja Sanna Kaijanen korostaa, että kuntouttamaton kuulovika on yksi keskeinen riskitekijä muistisairauksille. 

”Huonokuuloinen henkilö joutuu käyttämään energiaa puheen ymmärtämiseen, jolloin asioiden mieleen painaminen vaikeutuu. Pitkällä aikavälillä ärsykkeiden väheneminen aivoissa heikentää tiedonkäsittelykykyä. Jatkuvat kommunikaatiovaikeudet taas voivat johtaa sosiaalisen vuorovaikutuksen vähenemiseen.” 

Kuulo heikkenee iän myötä, eikä sitä itse aina huomaa. Ensimmäinen oire huonosta kuulosta on usein, että muiden puhe alkaa kuulostaa epäselvältä. 

”Kuulontutkimuksiin kannattaa hakeutua mahdollisimman pian. Kuulokojeet auttavat arjen kuuntelutilanteissa ja niiden käyttö tukee kognitiivista toimintakykyä.” 

Kuulokojeet voi saada maksutta julkisesta terveydenhuollosta. Terveyskeskuksessa tai yksityisellä lääkäriasemalla tehdyn kuulontutkimuksen tai seulan perusteella henkilö saa lähetteen kuulokeskukseen, jossa aloitetaan tarvittaessa kuulokojeiden sovitus ja muu kuntoutus. 

Kaijanen muistuttaa, että on tärkeää välttää liiallista melualtistusta iästä riippumatta, sillä kerran vaurioitunutta kuuloa ei voi korjata. 

www.kuuloliitto.fi

Jaa tämä artikkeli


Hyvinvointi Terveys