Kunnat luovat lapsiystävällisen Suomen


Tulevaisuuden kuntien pitää tukea lasten, nuorten ja erilaisten perheiden hyvää arkea, Väestöliiton toimitusjohtaja Eija Koivuranta linjaa järjestön kuntavaalitavoitteita. 

Kun kotikunta ja tuleva hyvinvointialue rakentavat sujuvat ja yhtenäiset palvelut, se lisää lasten ja nuorten hyvinvointia. Esimerkiksi oppilas- ja opiskelijahuolto pitäisi järjestää niin, että lapsille ja nuorille tarjotaan palvelut omassa koulussa ja oppilaitoksessa. 

”On tärkeää, että palveluja järjestettäessä huomioidaan, että perheitä on hyvin erilaisia ja niissä eletään erilaisissa elämäntilanteissa”, Koivuranta korostaa. 

Hän toivoo kuntien rakentavan määrätietoisesti monialaisia, perheiden tarpeisiin vastaavia perhekeskuksia, joissa oppilashuollon palvelut toimivat samassa verkostossa muiden perheille palveluja järjestävien toimijoiden, myös järjestöjen, kanssa. 

”Se sujuvoittaa palvelujen saamista sekä edistää lasten, nuorten ja perheiden terveyttä, hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta.” 

Hän toivoo kuntien myös antavan jokaiselle lapselle ja nuorelle ainakin yhden maksuttoman harrastuksen. 

”Harrastustakuu tukee lasten omia vahvuuksia, lisää kaverisuhteita, auttaa kehittämään tunne- ja vuorovaikutustaitoja ja ehkäisee osaltaan kiusaamista.” 

Hän toivoisi kuntien näyttävän mallia myös perheystävällisinä työpaikkoina, jotka helpottavat työelämän ja perheen tarpeiden yhteensovittamista. 

”Kun työpaikoilla tehdään kysely tai annetaan työntekijöiden kertoa tarpeistaan, koko työyhteisö pääsee käymään keskustelua ja silloin päästään kiinni korjattaviin asioihin.” 

Kuntavaaliehdokkaille hän lähettää terveisiä, että kunnan menestys nousee hyvästä arjesta, jossa perheet voivat hyvin ja lapset ja nuoret saavat kasvaa omaksi itsekseen hyvissä olosuhteissa. 

”Kunnan perhemyönteisyys hyödyttää kaikkia ja rohkaisee nuoria perheellistymiseen, eli se rakentaa koko kunnan tulevaisuutta. Jokainen lapsi ja perhe on tärkeä.” 

www.vaestoliitto.fi

Jaa tämä artikkeli


Perhe