Kuka voittaa, kun lämmöntuotanto hajautetaan?


Perinteisesti kaukolämpöä on tuotettu isoissa laitoksissa fossiilisia polttoaineita polttamalla. Uudet ratkaisut mahdollistavat hiilineutraalin lämmöntuotannon pienemmissä yksiköissä – esimerkiksi ruokakaupoissa.

Kaupat, varastot, jäähallit… monissa kiinteistöissä tarvitaan paljon jäähdytystä. Aina kun jäähdytetään, syntyy myös lämpöä. Useimmissa kiinteistöissä tämä lauhdelämpö karkaa taivaille. Se voidaan kuitenkin ottaa talteen. 

Uusilla ratkaisuilla lauhdelämpöä voidaan hyödyntää paitsi kiinteistön omien lämmitystarpeiden täyttämiseen myös luovuttaa kaukolämpöverkkoon. 

Oululainen yhteistyö osoittaa ratkaisun toimivuuden 

Oulun Ritaharjuun valmistuvassa S-marketissa on Osuuskauppa Arinan, Oulun Energian ja Caverionin yhteistyönä kehittämä innovatiivinen energiajärjestelmä, joka tuottaa päästötöntä energiaa Oulun Energian kaukolämpöverkkoon. 

S-Marketin energiajärjestelmä perustuu kiinteistön CO2-kylmäjärjestelmään sekä korkealämpöpumppuihin, jotka hyödyntävät energialähteenään kaupan hukkaenergiaa ja kaukolämmön paluuvirtausta. Kaupassa sijaitseva lämpöpumppu madaltaa kaukolämpöverkon paluulämpötilaa, mikä kasvattaa voimalaitoksen savukaasupesureista saatavaa päästöttömän ilmaisenergian määrää. 

Järjestelmää ohjaa Caverionin älykäs automaatiojärjestelmä, joka on integroitu sekä rakennuksen että kaukolämpötuotannon ohjausjärjestelmiin. Laskelmien mukaan Ritaharjun S-marketin energiajärjestelmä vähentää päästöjä yli 500 tonnilla, mikä vastaa noin 170 omakotitalon lämmityksessä syntyviä päästöjä. Suomessa on Ritaharjun S-marketia vastaavan tai suuremman kokoluokan kauppoja noin 1000, joten potentiaali on valtava. 

Yhteiskunnallisesti merkittävä uudistus 

Innovatiivinen energiaratkaisu, joissa energiavirtoja ohjataan tarkoituksenmukaisesti kiinteistön sisällä ja kiinteistöjen kesken, edistää päästöttömän energian tuotantoa ja energiajärjestelmän tehokkuutta. 

Kokonaisenergiankulutus laskee, kun kiertotalouteen perustuvat toimintamallit auttavat tehostamaan energiajärjestelmiä ja vähentämään päästöjä. 

Innovaatiolla on iso yhteiskunnallinen merkitys hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamisessa. ”Ratkaisun avulla kaupan toimiala voi kompensoida päästöjään paikallisella puhtaan energian tuotannolla. Innovatiivinen energiaratkaisu hyödyttää koko suomalaista yhteiskuntaa. Kaikki voittavat: kustannustehokas ja hiilineutraali hajautettu lämmöntuotanto palvelee niin kiinteistönomistajia kuin kaukolämpöyhtiötäkin”, tiivistää Caverionin energia-ja jäähdytysasiantuntija Antti Hänninen. 

Yhdestä kaupasta päästötön lämmitys 170 omakotitalolle.

Tutustu tarkemmin: www.caverion.fi

Jaa tämä artikkeli


Energia ja Ympäristö