Kuinka osaamisen kehittämistä rakennetaan kestävästi?


Jatkuva uuden oppiminen on työntekijän ja työnantajan yhteinen asia, johon esimerkiksi elämäntilanne, motivaatio ja opiskelutaidot vaikuttavat. Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston opintoneuvoja Riina Kärkkäinen kannustaa tutustumaan maksuttomaan verkkokurssiin, joka auttaa onnistumaan opintotavoitteissa. 

Työelämän osaamisen kehittäminen on työnantajalle onnistumisen edellytys, työntekijälle parhaimmillaan innostavia askelmia uralla. Työnantajan tuki oppimiseen on kannattava investointi. 

”Kun uuden osaamisen tarve ja motivaatio oppimiseen kohtaavat, ollaan hyvällä tiellä. Innostuksen ja kehittämistarpeiden ohella tarvitaan silmää myös uuden oppimisen kestävään rakentamiseen”, JYU avoimen yliopiston opintoneuvoja Riina Kärkkäinen sanoo. 

Työn ohella opiskelu on suositumpaa kuin koskaan. JYU avoimen yliopiston opiskelijamäärä on kasvussa. Laadukkaat verkkovälitteiset opinnot mahdollistavat opiskelun lähes missä tahansa. Oppiminen voi olla vuorovaikutteista tai itsenäistä opiskelua tai jotain näiden väliltä. 

Suuri osa avoimen yliopiston oppijoista on työelämässä olevia aikuisia. Opiskelu työn ohella perhe-elämän lomassa on mahdollista vain, jos opinnot voi suunnitella ja suorittaa oman arjen ehdoilla. 

”Tavoitteet ohjaavat meitä. Ne motivoivat, innostavat ja tuovat onnistumisen tunteita. Mutta mikä on oikea tavoite kenellekin? Usein opintotavoite on tarpeen jakaa palasiin. Osatavoitteet tekevät päätavoitteesta konkreettisen ja mahdollistavat opintojen sovittamisen arkeen. Lisäksi tarvitaan omaan elämään sopiva suunnitelma ja taitoja, jotka auttavat opiskelemaan tehokkaasti”, Kärkkäinen kertoo. 

Jotta mahdollisimman moni saavuttaisi tavoitteensa, JYU avoin yliopisto julkaisi kaikille avoimen maksuttoman Orientaatio jatkuvaan oppimiseen -verkkokurssin. Se keskittyy oppijaan itseensä, hänen tavoitteisiinsa ja suunnitelmiinsa, pystyvyyden kokemukseen ja akateemisen opiskelun taitoihin. Sen avulla rakennetaan onnistumista osaamisen kehittämisessä. Monelle se on myös ensimmäinen yliopiston opintopiste ja startti kohti osaamistavoitteita. 

Tutustu maksuttomaan kurssiin: avoin.jyu.fi/orientaatio

Työtön tai lomautettu, opiskele avoimessa maksutta vuoden 2021 loppuun saakka.

Jaa tämä artikkeli


Työelämä