KPA Unicon uskoo, että energiantuotanto muuttuu vastuullisemmaksi hajautetuilla energiaratkaisuilla ja tehokkuuden lisäämisellä


Puhtaan energian ratkaisuihin keskittyvä KPA Unicon pyrkii etsimään parhaita vaihtoehtoja, joilla taataan sekä puhtaampi energiantuotanto että toimitusvarmuus. 

KPA Unicon kehittää ratkaisuja, joilla energiantuotantoa muutetaan kestävämpään suuntaan. Tällä hetkellä yritys keskittyy erityisesti kierrätyspolttoaineiden tehokkaan käytön sekä hajautetun energiantuotannon aihealueisiin. 

– Keskiössä on se, miten voimme käyttää polttoon tehokkaasti niitä jakeita, joita ei voida kohtuullisella hinnalla jalostaa muuhun. Toisena suurena muutoksena on siirtymä keskitetyistä energiaratkaisuista hajautettuihin, lähemmäksi loppukäyttäjiä. Tällä voidaan lyhentää polttoaineen siirtomatkoja ja tehdä energiasta myös edullisempaa, kertoo KPA Uniconin toimitusjohtaja Jukka-Pekka Kovanen. 

KPA Uniconilla nähdään, että energiantuotannon koko ketjun tulee olla vastuullinen aina raaka-aineen hankinnasta loppukäyttäjään saakka. Tärkeä osa tätä on toimitusvarmuuden ja hintojen ennustettavuuden varmistaminen. Tämä on korostunut erityisesti nyt, kun sähkön hinta on noussut nopeasti. 

– Enää ei voida hakea ainoastaan yhtä energiaratkaisua. Tulevaisuudessa tarvitaan useita keinoja tuottaa energiaa, jotta tuotanto on toimintavarmaa ja ennustettavaa kustannusten puolesta. Tällä varmistetaan myös se, että energiaan liittyvät investoinnit ovat mahdollisia ja tapahtuvat ajoissa, Kovanen kuvailee. 

Hajautetuilla ratkaisuilla voidaan myös hyödyntää tehokkaammin paikallisia elinkeinoja, työllistää ja tuoda sen kautta hyvinvointia. Sekin nähdään KPA Uniconilla osaksi kestävää kehitystä. 

Kuluttajakentän muutos näkyy teollisuudessa 

Kuluttajien vaatimukset ympäristövastuun osalta ohjaavat voimakkaasti myös teollisuuden muuntumistarvetta. 

– Ne teollisuudenalat, joilla on suurimmat päästöt ja toisaalta iso paine vastata asiakkaiden toiveisiin, kuten vaikkapa elintarvike- tai terästeollisuus, ovat nyt muutoksen edessä, Kovanen esittelee. 

Tällä hetkellä yritys toimittaa esimerkiksi Danonelle Uuteen-Seelantiin energiantuotantolaitosta, joka toimii yhtenä tekijänä heidän omille asiakkailleen antamissaan hiilitavoitteissa. 

KPA Unicon haluaa vaikuttaa pitkällä tähtäimellä fossiilisten päästöjen laskemiseen. Kovanen haluaa kuitenkin muistuttaa, että muutoksia saadaan aikaan myös tässä hetkessä hyvinvointiin vaikuttavissa asioissa. 

– Hiukkaspäästöjen pieneneminen parantaa ilmanlaatua ja elinajanodotetta. Näemmekin, että vaikutamme kolmella tasolla, joista ensimmäinen on ilmastonmuutoksen torjunta, toinen kestävän kehityksen luominen, ja kolmas konkreettisesti elämänlaatua parantava, hän summaa. 

Tutustu tarkemmin: www.kpaunicon.com

Jaa tämä artikkeli


Energia ja Ympäristö