Kouvolaan rakentuu Euroopan tavaraliikenteen solmukohta


Muinaisen silkkitien reittiä kulkevaa konttijunayhteyttä Kouvolasta Kiinaan on rakennettu jo vuodesta 2012. Logistiikkahanke on ollut valtava, ja sellaisen käynnistyminen ottaa aikansa. Puolitoista vuotta sitten avattu yhteys Kouvolan ja Xi ́anin välille liikutti jo viime vuonna pari junaa kuussa. Nyt ollaan päästy kunnolla vauhtiin.

”Nyt on astuttu jonkun kynnyksen yli, sillä liikenne on moninkertaistumassa. Junamäärä on kasvamassa 10–15 junaan kuussa”, kertoo kehittämispäällikkö Simo Päivinen Kouvolan seudun kehittämisyhtiö Kinnosta.

”Haasteena alussa on ollut neljän eri kauttakulkumaan eli Suomen, Venäjän, Kazakstanin ja Kiinan erilaiset kulttuurit ja bisneksentekotavat, mutta nekin toimivat nyt moitteetta”, kertoo hanketta alusta asti rakentamassa ollut Päivinen.

Junakuljetusten etu verrattuna laivaliikenteeseen on nopeus. Konttilaiva kulkee Kiinasta Eurooppaan helposti 6–8 viikkoa. Xi’an Kouvola väli on myös pari tuhatta lyhyempi kuin Keski-Euroopan junareitti. Ajallisesti juna tulee matkan keskimäärin 12–14 päivässä.

Liikenteen ja koko hankkeen sujuvuutta lisää sekin, että Suomen ja Venäjän välisellä rajalla kaikki kuljetusten tarvitsema tiedonsiirto tapahtuu sähköisesti. ”Se on ainutlaatuista Euroopassa. Raja onkin ollut eräänlainen testipaikka, jota myös VR on ollut kehittämässä omalla osaamisellaan.”

Koko Pohjois-Euroopan hanke

Kouvolassa on Suomen suurin järjestelyratapiha. Sen kautta kulkee vuosittain 10 miljoonaa tonnia tavaraa, josta 20 prosenttia vielä käsitellään Kouvolassa tavalla tai toisella.

Kouvola ei halua kuitenkaan profiloitua pelkästään liikennepaikkana. Alueelle halutaan houkutella Pohjois-Euroopan jakeluvarastoja, tehtaita ja Aasian vientiä ja tuntia tukevia logistiikkayrityksiä. Kehittämisen ytimessä on ollut Railgate Finland, joka on kehitysyhtiö Kinnon omistama markkinointinimi.

Päivinen korostaa, että kyseessä ei ole vain Kouvolan tai edes Suomen, vaan koko Pohjois-Euroopan hanke. Siksi Railgate Finland on antanut tuotemerkkinsä käyttöön myös kumppaneille Ruotsissa ja Norjassa. ”Kuulumme Euroopan TEN-T-liikenneverkostoon, ja olemme sen ainut piste Suomessa. EU:lta on sen myötä mahdollista saada tukea kehittämistyöhön.”

Päivisen puheille Kouvolan ainutkertaisuudesta on myös katetta. Saksan logistiikkakeskusten liitto rankkaa toiminnaltaan parhaat Euroopan logistiikkakeskukset. Viimeisimmässä vertailussa Kouvola oli Pohjoismaiden, Baltian ja Venäjän keskuksista selkeä ykkönen ja 32. sijalla vertailussa, jossa oli mukana 300 keskusta 30 eri maasta.

Kouvolan vetovoimaa lisää myös se, että reitti Kiinasta Puolan kautta Eurooppaan on pahasti ruuhkautunut. Kun tavarakuljetusten määrä tuplaantuu lähivuosina miljoonaan konttiin vuodessa, on Kouvolan kautta kulkevalla yhteydellä mahdollisuus ottaa tuosta liikenteestä iso siivu.

Uusi terminaali ja lisää koulutusta

Ja kehitys jatkuu: Kouvolaan on rakentumassa myös uusi maantie- ja rautatieliikenteen yhdistävä logistiikkaterminaali. Tehoa haetaan hyödyntämällä erityisesti robotiikkaa sekä muita digitaalisuuden tuomia älykkäitä ratkaisuja.

”Nykyisellä, 22 hehtaaria käsittävällä alueella voidaan käsitellä pari 800-metristä junaa päivässä. Uusi alue on noin 40 hehtaaria, ja sinne voidaan ottaa junia, joiden pituus on 1 100 metriä”, Simo Päivinen kertoo mittakaavasta.

Alueen pyrkimyksiä tukee niin ikään yhteistyö alueen oppilaitosten kanssa. Jotta alueelle saadaan houkuteltua yrityksiä, on niille taattava myös osaavaa henkilökuntaa.

”Teemme tiivistä yhteistyötä Kouvolan ja Kymenlaakson oppilaitosten kanssa. Täällä on paljon osaamista rautatieliikenteen ja logistiikan aloilla, ja huolehdimme siitä, että osaajia riittää jatkossakin.”

Lue lisää: www.kinno.fi/

Jaa tämä artikkeli


Artikkeli Kuljetus ja Logistiikka