Koulutusinnovaatiolla vaikuttavuutta ja merkittäviä säästöjä haavanhoitoon


 Vaikuttavuusperusteinen haavanhoidon koulutuskokonaisuus vähentää terveydenhuollon kuluja ja vapauttaa hoitajaresursseja. Nordic Healthcare Groupin (NHG) selvityksen mukaan vaikuttavuusperusteinen haavanhoidon koulutus laskee kokonaiskustannuksia 80 prosenttia. Merkittävät kustannussäästöt syntyvät tehostuneista hoitokäytänteistä ja parantuneista haavoista.

 ONEMEDIN haavanhoidon koulutusinnovaatio lisää hoitajien ja lääkäreiden mahdollisuutta pitkäkestoiseen koulutukseen. Neljän kuukauden kestoinen kokonaisuus sisältää teoriaopetusta, käytännön harjoittelua sekä OneWound-sovelluksen muun muassa tulosten seuraamiseen. OneMedin tavoite on mahdollistaa koulutus tasapuolisesti jokaiselle hoitoyksikön työntekijälle ja näin vahvistaa koko yksikön osaamista. Esimerkiksi haavalähtöisen hoitosuunnitelman laatiminen ja hoidon toimivuuden arviointi vie aikaa ja voi olla haastavaa, lisäksi hoidon toteuttamiseen tarvitaan kädentaitoja. OneMed räätälöikin valmistajariippumattomat koulutukset, joissa haavahoidot toteutetaan sopimustuotteilla, työntekijöiden osaamistarpeiden mukaan. Tällä hetkellä Keski-Suomessa on käynnissä kaksi laajaa koulutuskokonaisuutta, joihin osallistuu yhteensä noin 600 hoitotyöntekijää useasta perusterveydenhuollon yksiköstä ja joista toiseen sisältyy myös lääkäreille suunnattu teoriaosuus.

Koulutusinnovaatiosta on etua niin potilaille, hoitajille kuin lääkäreille: haavalähtöinen hoito edistää haavojen paranemista ja vapauttaa työaikaa. Kun parhaat, haavakohtaiset hoitotavat saadaan käyttöön, mm. sidosvaihdot harvenevat merkittävästi. Tehostuneet hoitokäytänteet laskevat haavanhoidon kustannuksia puoleen jo ensimmäisten koulutuskuukausien aikana. Hyvän hoidon lisäksi koulutuskokonaisuus tukee käytännön työtä. Jopa 80 prosenttia haavoista voitaisiin hoitaa perusterveydenhuollossa ja mahdollistaa erikoissairaanhoidon resurssien käyttö kaikista haastavimpien haavojen hoitoon.

Krooniset haavat ovat yhteiskunnallisesti merkittäviä, niiden hoitoon kuluu Suomen terveydenhuollon kokonaiskuluista kolmesta viiteen prosenttia eli n. 600 – 1 000 miljoonaa euroa vuosittain. NHG:n selvityksen mukaan OneMedin koulutuksen avulla haavanhoidon kustannuksia on mahdollista laskea 80 prosenttia ja vapauttaa haavahoidosta useita satoja hoitajatyötunteja kuukaudessa muuhun hoitotyöhön. Valmistajariippumattoman haavanhoidon koulutuksen voidaankin todeta lisäävän yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Tutustu tarkemmin: www.onemed.fi

Jaa tämä artikkeli


Terveys