Kouluttajan rooli siirtyy yrityksille


Yritysten rooli koulutuksen tarjoajana tulee tulevaisuudessa kasvamaan. Niin monta yhtäaikaista voimaa vaikuttaa siihen. Tekoäly ja teollinen internet – digitalisaatio kaiken kaikkiaan kasvattaa niin työntekijöiden kuin johtajien painetta päivittää osaamistaan työuran aikana. Toisekseen on selvää, että yhteiskunta ei voi tarjota maksutta kaikkea sitä koulutusta, jota ihmiset tarvitsevat. Varsinkaan kun yritysten ja ihmisten koulutustarpeet ja -vaateet ovat yhä yksilöllisempiä.

Niinpä jos yritykset haluavat menestyä ja olla kilpailukykyisiä ja joustavia, niiden täytyy lähteä kehittämään työntekijöiden koulutusta ja osaamista aivan eri tavalla kuin ennen. Tässä esimerkiksi monet suuryritykset ovat tehneet hyvää pioneerityötä. Todennäköisesti tulevaisuudessa tehdään siis viikossa kolme-neljä päivää töitä ja yksi päivä opiskellaan. Osin ehkä omalla rahalla, osin yrityksen maksamana.

Samaan aikaan itse koulutus on muutoksessa – joka taas johtuu maailman nopeasta muuttumisesta. Uuden työelämän työtehtävistä moni vaatii tiedon nopeaa omaksumista ja nopeaa käytännön soveltamista. Siksi non-formaalin oppimisen osuus kasvaa ja tutkintokeskeisen koulutuksen merkitys muuttuu. Tämä tulisi huomioida myös koulutuspolitiikan linjauksissa. Tekoälyn ja digitalisaation avulla tuotetaan entistä yksilöllisempiä koulutuskokonaisuuksia, joissa on sisältöjä monista lähteistä. Tutkinnot muodostuvat yhdistämällä muodollista oppimista koulussa, työssä oppimista sekä epämuodollista, non-formaalia oppimista itsenäisesti.

Ihmistä ei voi tietenkään pakottaa oppimaan koko ajan uutta. Oppiminen alkaa motivaatiosta, se ilmenee osaamisena ja näkyy tuloksina. Se lienee meidän uusi pysyvä haasteemme: miten tukea ja motivoida ihmisiä jatkuvan muutoksen vaatimiin uusien asioiden omaksumiseen.

Harry ”Hjallis” Harkimo yrittäjä, kansanedustaja

Jaa tämä artikkeli


Bisnes