Kotimainen ilmastoverkosto Euroopan suurimmaksi


Ilmasto-businessverkosto Climate Leadership Coalitionin päätavoitteena on nopeuttaa ilmastonmuutosta torjuvien investointien, tuotteiden ja palveluiden kehittämistä 

Climate Leadership Coalition eli CLC tekee politiikkaehdotuksia julkiselle sektorille: EU:lle, Suomen hallitukselle, kaupungeille ja kunnille. Ehdotusten tavoitteena on saada aikaan pitkäjänteisiä päätöksiä, joilla luodaan edellytyksiä taloudellisesti kannattavalle liiketoiminnalle. Yhdistyksen perustivat vuonna 2014 Caverion, Fortum, KONE, Neste, Outotec, Sitra ja St1. Perustamiseen johtaneen kokouksen kutsui koolle KONEen hallituksen puheenjohtaja Antti Herlin. 

Seitsemässä vuodessa Climate Leadership Coalition on kasvanut jäsenmäärältään Euroopan suurimmaksi ilmasto-businessverkostoksi. CLC:llä on nyt 89 organisaatiojäsentä: yrityksiä, yliopistoja, etujärjestöjä, kaupunkeja ja tutkimuslaitoksia. CLC:n jäsenet työllistävät maailmanlaajuisesti 530 000 ihmistä ja CLC:n yritysjäsenten markkina-arvo on noin 70 prosenttia Helsingin pörssistä. CLC:llä on myös 54 vaikutusvaltaista henkilöjäsentä. 

”CLC on menestystarina. Kun perustimme yhdistyksen kukaan ei aavistanut, kuinka suuren suosion yhdistys saa ja miten merkittäviä tuloksia saamme aikaan jo alkuvuosina. Tämä osoittaa kuinka tärkeänä yritysten johto ilmastonmuutosta pitää. Vuosi vuodelta ymmärretään paremmin ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit ja myös ilmastotransformaation luomat valtavat liiketoimintamahdollisuudet”, toteaa Antti Herlin. 

CLC pyörittää jäsenilleen säännöllisiä teemaryhmäkokouksia. Ryhmät päättävät itse vuosittain mihin aiheisiin haluavat keskittyä ja pohtivat muun muassa uusia liiketoimintaratkaisuja sekä parhaita käytäntöjä. Ryhmissä on myös ideoitu ja suunniteltu käytännön projekteja. Esimerkiksi ST1:n, Fortumin ja Espoon kaupungin syvämaalämpöhanke sai alkunsa CLC:n kokouksessa. Teemaryhmiä on 15: energiasta kiertotalouteen ja maataloudesta finanssiin. 

CLC on jäseniensä VTT:n, LUT-yliopiston ja useiden yritysten kanssa kehittänyt myös hiilikädenjälkikonseptin. Hiilikädenjälki kertoo tuotteen positiiviseen ilmastovaikutukseen, kun vähäpäästöisellä ratkaisulla korvataan suuripäästöisempi ratkaisu. 

CLC:n ilmastopolitiikkaehdotukset kohdistuvat pääosin EU:lle. CLC teki yhteistyössä pohjoismaisten kumppaniensa kanssa aloitteen EU:n ilmastotavoitteiden selkeyttämisestä. CLC laati myös oman ehdotuksensa ilmastoratkaisujen systemaattisemmasta mallista, jonka keskeisiä elementtejä olivat tavoitteiden selkeyttäminen hiilibudjetin avulla, laajennettu ja tehostettu päästökauppa sekä sitä tukevat mekanismit. 

”EU:n politiikkaehdotukset sisältävät useita edistämiämme asioita ja keinoja. Hiilibudjetti on nyt osa EU:n ilmastolakia ja Euroopan komission Fit for 55 -paketin merkittävin osio on ehdotus päästökaupan laajentamisesta. On hienoa, että tärkeinä pitämämme seikat etenevät EU:ssa ja olemme saaneet niille liike-elämän laajan kannatuksen”, sanoo CLC:n toimitusjohtaja Jouni Keronen. 

CLC oli aloitteentekijänä myös laajassa kansainvälisessä Call on Carbon -hankkeessa, jonka tavoitteena on osoittaa globaalin yritysmaailman tuki vaikuttavalle hiilen hinnoittelulle. Puhtaisiin ratkaisuihin pitäisi investoida globaalisti 3-5 kertaa nykyistä enemmän ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Jos yritykset eivät voi ennakoida hiilidioksidin hintaa, se vaikeuttaa ja hidastaa investointeja. 

”Kannustan kaikkia hiiilijalanjälkeään pienentäviä tai ilmastoratkaisuja kehittäviä yrityksiä ja organisaatiota perehtymään toimintaamme. Yhdessä voimme tehdä enemmän”, sanoo Antti Herlin. 

Tutustu tarkemmin:

www.clc.fi

www.kone.fi

Jaa tämä artikkeli


Energia ja Ympäristö