Koneenrakennuksen komponenttien sopimusvalmistaja COMPONENTA vahvalla kasvu-uralla


Componenta on investoinut vuoden 2020 aikana raskaaseen koneistukseen.

Viime vuonna Komas Oy:n ostaneen Componentan suunniteltu osakeanti on yksi askel kohti tulevaisuuden kasvua. Yritys haluaa herätellä sijoittajat huomaamaan haasteellisten aikojen jälkeen sen uniikin kilpailuaseman ja hyvät kehitysmahdollisuudet.

Vuoden 2019 yrityskauppa loi Componentalle entistä laajemman portfolion josta asiakkaat saavat niin valetut kuin koneistetut ja koneistamattomat komponentit, sekä takeet, putki- ja levyleikkausratkaisut. Componentalla nähdään, että fragmentoituneessa toimialassa yrityksen oma asema on erityinen. Tulevaisuuden uskotaan tuovan mukanaan lisää konsolidoitumista ja yritysjärjestelyitä.

”Olemme tässä markkinassa virkistävä poikkeus todella monipuolisella tarjoamallamme”, toteaa toimitusjohtaja Sami Sivuranta.

Yrityksessä arvostetaan suuresti olemassa olevia asiakkuuksia, joissa edustettuina ovat kansainväliset ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistuksen OEM:t. Asiakkaat nähdään myös kumppaneina, jotka edesauttavat yrityksen kehittymistä ja luovat edellytyksiä uusien alihankintaverkostojen rakentamiselle.

”Pääasiakkaidemme kanssa käytävissä strategisissa keskusteluissa pyrimme tunnistamaan heidän aitoja tarpeitaan, emmekä siis kehity pelkästään teknologia- vaan myös asiakaslähtöisesti”, Sivuranta mainitsee.

Asiakkaiden lisäksi Sivuranta haluaa nostaa menestystekijäksi osaavan ja sitoutuneen henkilöstön.

”Kasvua ei tehdä johdon hankkeena, vaan koko kuudensadan ammattilaisen osaamisen voimin.”

Vaikka Covid-19 on näkynyt myös Componentalla lyhyen aikavälin volyymien laskuna, ei koronapandemiaa koeta niinkään kilpailukykyä uhkaavana tekijänä – vaan yrityksessä uskotaan, että tunnetun kotimaisen toimijan asema vahvistuu nykytilanteessa. Kansainvälisten komponenttitoimittajien ja mahdollisesti epävarmojen globaalien toimitusketjujen rinnalla Componenta on vastuullinen ja luotettava lähitoimittaja.

SUUNNITELTU OSAKEANTI LUO VAKAAMPAA POHJAA TALOUDELLISELLE KEHITYKSELLE

Koneistettu valu­komponentti mittauksessa.

Componentan uusi kasvu on jo startannut yrityskaupan muodossa ja omistuspohjassa viime aikoina tapahtuneet muutokset luovat yritykselle yhä enemmän uskottavuutta. Sivuranta pitää tärkeänä, että yrityksessä on uudenlaista kasvollista omistajuutta, joka näyttäytyy myös ulkopuolelle johdonmukaisena ja sitoutuneena kehittämisasenteena.

Nyt suunniteltu osakeanti luo jatkoa varten vankkaa pohjaa pitkälle aikavälille. Asiakkaat ja toimittajat saavat näkymän siihen, että uskoa sijoittajapuolelta löytyy.

Onnistuneen annin jälkeen Componenta voi aloittaa neuvottelut emoyhtiön osalta ennenaikaisesta velkasaneerauksesta vapautumisesta. Kokonaisuudessaan osakeanti tuo positiivisia vaikutuksia liiketoimintaan, vakautta talouteen ja tukee myönteistä tuloskehitystä.

Uuden strategiansa mukaisesti Componenta keskittyy tulevina vuosina kannattavuuden ja kasvun luomiseen. Samalla halutaan panostaa tiiviisiin kumppanuussuhteisiin asiakkaiden kanssa sekä profiloitua ensisijaiseksi, entistä laajemman tarjoaman palvelevaksi kokonaistoimittajaksi. Näiden painopistealueiden avulla Sivuranta uskoo, että Componenta ottaa tällä strategiakaudella entistä vahvemman aseman markkinassaan.

”Menemme eteenpäin selkein askelin, mutta uuden strategiamme myötä katseemme on yhä tiukemmin tulevaisuudessa”, Sivuranta summaa.

Componenta Oyj:n merkintäetuoikeusanti on suunniteltu järjestettävän vuoden 2020 loppuun mennessä. Lisätietoa yrityksestä ja annin yksityiskohdista löytyy yhtiön verkkosivuilta www.componenta.com.

 

 

Jaa tämä artikkeli


Bisnes