Kokonaisvaltaista koulutusta tosissaan mutta ei vakavissaan


HYVÄLLÄ JOHTAMISELLA VOI saavuttaa paremman työelämän ja taloudellista tulosta. Kun ihmiset voivat hyvin, he tekevät myös parempaa asiakastyötä. Esimies- ja asiakastyön koulutuksiin erikoistuneen Brikin valmentajat uskovat, että hyvästä asiakaspalvelusta, kohtaamisesta ja vuorovaikutuksesta syntyy myös kasvua.

Brikin koulutuksissa on aina mukana kokonaisvaltainen näkökulma, joka huomioi niin henkilöstön, johtamisen, asiakkaat kuin taloudenkin.

”Mikään ei ole yksinkertaista, kun on ihmisistä kysymys. Siksi valmennuksessa on oltava kokonaisvaltainen näkemys eikä voi mennä vain yksi kulma edellä”, tutkimusjohtaja Tommi Lindholm sanoo.

Uutta kokonaisvaltaista ja holistista valmennusotetta kuvaa myös 1.8.2019 tehty nimenvaihdos. Aiemmin Brik toimi J-Impact -nimellä.

”Brik kuvaa sitä, että kokonaisuus syntyy pienistä osista ja perustan on oltava kunnossa. Perusasiat ovat yrityksissä usein vaikeimpia, koska ne vaikuttavat paperilla itsestäänselvyyksiltä, jolloin niihin ei kiinnitetä huomiota”, Lindholm sanoo.

Brik järjestää kaikille avoimia esimies- ja asiakastyön koulutuksia sekä tilauskoulutuksia maanlaajuisesti. Kaikki koulutukset ovat pienryhmävalmennuksia. Kun koulutuksissa on osallistujia monenlaisista yrityksistä, kouluttajatkin saavat hyvän näkemyksen siitä, mikä suomalaisessa työelämässä on ajankohtaista.

”Osallistujat saavat ideoita ja vinkkejä muilta toimialoilta sekä ymmärrystä siitä, että muuallakin kamppaillaan samojen ongelmien kanssa. Monelle koulutuksen suuri anti on se, että saa keskustella kollegojen kanssa”, yritysvalmentaja Maisa Durchman kertoo.

”Tärkeily ja vakavuus eivät edesauta oppimista tai luovuutta.”

Brikin koulutukset ovat helposti lähestyttäviä ja keskustelevia, mutta kaiken taustalla on vahva tutkimus- ja teoriapohja. Tavoitteena on, että oppiminen olisi hauskaa ja innostavaa. ”Tärkeily ja vakavuus eivät edesauta oppimista tai luovuutta”, Lindholm toteaa.

”Me haastamme osallistujia ja pöllytämme ajatuksia, mutta annamme myös konkreettista vietävää omaan työhön. Koulutuksen käytettävyys on hyvä”, yritysvalmentaja Annina Eklund lupaa.

www.brik.fi

Jaa tämä artikkeli


Artikkeli Työelämä