Kohti uuden ajan organisaatiota


Uusi aika vaatii uudenlaista johtajuutta, Minnariikka Rajala ja Timo Lehtimäki uskovat.

Suomen Erillisverkot Oy kehitti yrityskulttuuriaan Delficon Oy:n kanssa. Syntyi rohkea ja kommunikoiva organisaatio, jossa vahvat arvot ohjaavat toimintaa. 

Viranomaisten tietoliikennepalveluista ja muista yhteiskunnan turvallisuuskriittisistä toiminnoista vastaava Suomen Erillisverkot Oy lähti ravistelemaan totuttuja toimintatapojaan yhdessä Delficon Oy:n kanssa. 

Tavoitteena oli kirkastaa yhteisiä johtamisperiaatteita, lisätä henkilöstön ymmärrystä yhtiön eri toiminnoista sekä muuntaa strategia teoiksi jokaisen arjessa. Matkaa tehtiin niin valmennusten kuin yhteisen arvotyöskentelynkin muodossa.

”ICT-alalla täytyy juosta kovaa pysyäkseen paikallaan. Samalla digimaailma vaatii johtajuuden päivittämistä, eikä valtaa saa keskittää liian harvalle. Kehitysloikat onnistuvat vain, jos saadaan koko organisaatio mukaan”, kertoo Erillisverkkojen toimitusjohtaja Timo Lehtimäki hankkeen taustoista. 

”Halusimme kehittää Erillisverkkojen toimintaa organisaation erityispiirteitä kunnioittaen. Erven kaltaisessa yhtiössä luotettavuus ja vastuullisuus ovat kaiken keskiössä. Oli hienoa nähdä, että organisaatiossa pystyttiin rohkeaan rakenteiden ravisteluun tätä ydintä menettämättä. Kehitysprojekti toi toimintaan niin tehokkuutta kuin läpinäkyvyyttäkin”, iloitsee Delficonin toimitusjohtaja Minnariikka Rajala. 

”Jos rohkean ja aidon vuorovaikutuksen luomisessa onnistuu, tulokset palkitsevat. Etätyön vallatessa alaa ihminen ruudun takana unohtuu helposti.”

Minnariikka Rajala

Parempaa johtamista 

Johtamisen ja esimiestyön kehittäminen olivat vahvassa fokuksessa. 

”Johtajan tärkein tehtävä on tuoda tekemiseen selkeyttä, suuntaa ja rohkaisua. 

Pyrimme valmennuksissa kehittämään erityisesti läsnäolevaa ja asioita aidosti uudistavaa johtajuutta. Tässä Timon oma johtamistapa toimi hienona esimerkkinä”, Rajala sanoo. 

”Ryhmädynamiikkaa on vaikeaa johtaa, mutta jos rohkean ja moniäänisen vuorovaikutuksen luomisessa onnistuu, tulokset palkitsevat. Tarve tulla kuulluksi korostuu etenkin näinä aikoina. Etätyön vallatessa alaa ihminen ruudun takana unohtuu helposti.” 

Myös yhtiön yhteinen arvopohja kirkastui. 

”Yhteinen arvotyöskentely on ollut todella tärkeää. Kun henkilön oma arvomaailma ja yhtiön arvomaailma kohtaavat, syntyy aito liekki tekemiseen”, Timo Lehtimäki sanoo. 

”Organisaatioiden kannattaa kulkea rohkeasti kohti uudistumista. Käänteentekevimmät oivallukset löytyvät strategiaa kirkastamalla ja uusia näkökulmia etsimällä” Rajala kannustaa.

www.delficon.fi 

Jaa tämä artikkeli


Bisnes Talous ja johtaminen