Kohti kannustavaa kuntataloutta


Kuntajohtamisen uudistaminen on ainoa kestävä vastaus kuntatalouden haasteisiin. Uudistus toteutuu siirtämällä hallitusti valtaa ja vastuuta keskeltä kentälle. Siirto johtaa suoraan parempaan työhyvinvointiin ja johtamiseen sekä kehittyvään itseohjautuvuuteen. Kannustavuus ja palkiseminen voidaan helposti liittää mitattuun tuottavuuden parantamiseen.

Vertikal Oy on toteuttanut edellä kuvattua toimintamallia kunnissa erinomaisin tuloksin 10 vuoden ajan. Kyseessä on toiminnan ohjaamisen suoriteperusteinen SPB-malli. Uudenlaisen johtamisen tueksi on rakennettu läpinäkyviä mittareita ja raportointia. Varsinkin talousasioissa johtajien osaamista on kehitetty. Innostus kasvaa kun johtajiin luotetaan, heidän osaamiseensa panostetaan ja sitä arvostetaan. Innostus säteilee koko henkilöstöön johtajien kautta.

Kunnan ylin johto voi ajatella, että kentän tasolla ei kanneta vastuuta taloudesta eikä ymmärretä taloutta. Oletus on väärä. Johtamisen uudistaminen on syytä aloittaa nyt; kenttä toivoo sitä ja on uudistukseen valmis. Keinot ja välineetkin ovat jo olemassa. Luottamuksella ja osallistamisella on valtava vaikutus siihen, miten oma työ koetaan.

www.vertikal.fi

Jaa tämä artikkeli


Artikkeli Työelämä