Kohti jätteetöntä yhteiskuntaa


Mikko Ahokas Consulting Oy (Macon) on oululainen kiertotalouden asiantuntijayritys. Maconin visio on jätteetön yhteiskunta, johon päästään vähentämällä jätteitä ja tuottamalla niistä lisäarvoa. Jätteetön yhteiskunta ei ole enää utopiaa vaan realistinen tavoite ja ajuri kohti oikeita valintoja.

Jätettä voidaan vähentää monin eri tavoin. Macon on perehtynyt end-ofwaste -sovelluksiin, joissa sivuvirrasta kehitetään uusi tuote ja se lakkaa olemasta jäte. Myös jätehuollolla on merkittävä rooli. Maconin selvityksen mukaan kotitalousjätteen monilokerokeräyksellä saataisiin esim. Koillismaalla talteen vuosittain lähes 5 000 tonnia kotitalousjätteitä mm. biokaasun, uusiomuovin tai lannoitteiden valmistusta varten.

Macon toteutti Koillismaan biotalouden roadmapin ja esittelymateriaalin, jossa koottiin yhteen alueen
potentiaalisimmat liiketoimintamahdollisuudet monipuolisia luonnonvaroja ja muita vahvuuksia hyödyntäen. Työhön sisältyi mm. muovinkäsittelylaitoksen suunnittelu. Kuva: Sanni Salo, Muodo

Jätteiden hyödyntäminen on liiketoimintamahdollisuus, jonka realisointi voi olla kiinni vain oikeanlaisen lopputuotteen tai markkinan valinnasta. Macon on auttanut kymmeniä yrityksiä toteuttamaan erilaajuisia kiertotalouskonsepteja. Perinteisiä tapoja hyödyntää jätteitä ovat mm. bioenergian tai maanparannusaineiden tuotanto. Nousevia trendejä taas ovat sivuvirroista jalostettavat rehu- ja elintarviketuotteet, biomuovien raakaaineet, biolannoitteet sekä hiilidioksidin konversio eri tuotteiksi.

MACON

on perustettu Oulussa 2014. Työntekijöitä on neljä ja lisäksi laaja kv-asiantuntijoiden verkosto. Macon räätälöi jätteiden vähentämisen ja hyötykäytön konseptit asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Lisätietoa:
mikko.ahokas@macon.fi
www.macon.fi

Jaa tämä artikkeli


Kehittyvä Suomi