Kohti hiilineutraaliutta


Energiamurros, ilmaston lämpeneminen ja ilmastopolitiikan hiilineutraaliustavoitteet ovat globaaleja haasteita, jotka vaativat rohkeita ratkaisuja. Murroksessa piilee myös paljon potentiaalia. 

Schneider Electric, digitalisaation edelläkävijä energianhallinta- ja automaatioratkaisuissa, on valittu maailman vastuullisimmaksi yritykseksi tämän vuoden arvostetulla Corporate Knights:in Global 100 -listalla. Konsernin Suomen yrityksessä peräänkuulutetaan uudenlaista päätöksentekoa ja ajattelua, jotka luovat pohjaa innovatiivisiin ratkaisuihin energian hallinnassa ja käytön optimoinnissa. 

”Toimenpiteiden pitäisi alkaa välittömästi, jos halutaan tavoittaa hallitusohjelman mukainen tavoite täysin hiilineutraalista Suomesta vuoteen 2035 mennessä. Suomessa on perinteisesti luotettu siihen, että tekniset innovaatiot ratkaisevat arkiset ongelmamme. Ja löytyyhän ongelmiin jo ratkaisun avaimiakin”, kertoo Schneider Electric Suomen toimitusjohtaja Jani Vahvanen. 

Kun energiaa tuotetaan enemmän uusiutuvien ja vaikeammin ennakoitavien energiatuottojen kautta, kuten tuuli- ja aurinkovoiman, haasteet sekä innovaatiot löytyvät näiden energiamuotojen siirtämisessä ja varastoinnissa. Suomessa julkisuutta saaneita esimerkkejä ovat aurinkosähköstä vetyä tuottavat liiketoimintamallit sekä myös tamperelainen Polar Night Energy joka varastoi ylijäämäenergiaa kuumaan hiekkaan. Tänä kesänä nousevan pilottilaitoksen järjestelmän automaatio on toteutettu Schneider Electricin EcoStruxure-ratkaisulla. 

”Rakennukset ovat keskeisessä roolissa älykkäiden energiajärjestelmien kehityksessä.”

Vahvanen painottaa kuinka tärkeää yhteistyö on alan muiden edelläkävijöiden kanssa, kun energiajärjestelmät muuttuvat. Ennakkoluulottomuutta ja kumppanuutta tarvitaan kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan. 

Hyvänä esimerkkinä uudesta ajattelusta on Espoossa valmistuva Lippulaiva kaupunkikeskus, jossa Schneider Electric on keskeisessä roolissa toteuttamassa markkinoiden älykkäintä energiajärjestelmää. 

SE:n virtuaalivoimalaratkaisu hyödyntää aurinkoenergiaa, energian varastointia ja kysyntäjoustoa. Älykkäällä energiajärjestelmällä ohjataan ja optimoidaan kiinteistön energiavirtoja. 

Valmistuessaan keväällä 2022 Lippulaivassa tullaan saavuttamaan asetetut hiilineutraaliuustavoitteet. 

”Tärkeää on se, että tulee erilaisia teknisiä innovaatioita vastaamaan muutostarpeisiin. Yhä enemmän sekä Suomessa että maailmalla energiaa tuotetaan vaikeammin ennakoitavien uusiutuvien energiamuotojen kautta ja se luo sähkön siirrolle ja sähköverkolle teknisiä haasteita. Nyt tarvitaan rohkeutta päättää asioista uudella tavalla, arvottaa asioita uudella tavalla ja investoida uudella tavalla”, Vahvanen sanoo. 

”Nyt tarvitaan vahvaa päätöksentekokykyä ja uutta ajattelua uuteen maailmaan siirryttäessä.”

Helsingin kaupunki toimi esimerkkinä rohkeasta lähestymistavasta globaaliin energiaongelmaan julkistaessaan kansainvälisen avoimen Helsinki Energy Challenge -kisan. 

Haastekilpailussa haettiin vastauksia siihen, miten kaupunki voi korvata kivihiilen käytön kaukolämmön energialähteenä 2029 mennessä. 

Miljoonan euron pääpalkinto jaettiin neljän työryhmän kesken. Schneider Electric oli mukana yhdessä palkituista ehdotuksista, Hot Heart -konseptissa, jossa Helsingin edustalle saaristoon sijoitetaan lämpöä varastoivia altaita. 

www.se.com/fi 

Lue lisää http://www.mynewsdesk.com/fi/schneider-electric-finland 

  • Espoon Lippulaivan kaupunkikeskus, Citycon ja Schneider Electric sopineet laajasta teknologiakumppanuudesta 
  • Schneider Electric Suomi mukana Helsinki Energy Challenge -kisan voitossa 
  • Schneider Electric on valittu maailman vastuullisimmaksi yritykseksi kansainvälisellä vertailulistalla 
  • Lämmön varastointi hiekka-akkuihin mullistaa energia-alan 
Jaa tämä artikkeli


Kehittyvä Suomi