KODIN TURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS


Kotona asumisen kuuluisi olla kaikissa elämänvaiheissa turvallista. Tapaturmat ja vahingot saattavat kuitenkin lisääntyä toimintakyvyn heikentyessä. 

Ikääntyneen ihmisen kotona elämistä on mahdollista edesauttaa monenlaisilla muutostöillä – esimerkiksi leventämällä ovia, asentamalla luiskia ja ramppeja sekä asentamalla erilaisia kahvoja huoneisiin. Yleisimpiä ikääntyneiden ihmisten asuntoihin tarvittavia korjauksia ovat pesutilojen muutokset sekä esteettömyyttä parantavat muutostyöt. 

Vanhustyön keskusliitto Korjausneuvonta pyrkii parantamaan ikääntyneiden turvallisuuden tunnetta, tunnistamaan kotona ja lähiympäristössä olevia vaaratekijöitä sekä antamaan ohjeita ja neuvoja, miten niitä voidaan välttää. 

Tarkista kotisi turvallisuus helposti 

Omassa kodissa asuminen on tärkeää jokaiselle ihmiselle ja sen tulee olla turvallista. Kodin turvallisuuden tarkistuslistan avulla voi kiinnittää huomiota kodin ja ympäristön turvallisuustekijöihin. Lista toimii myös apuna ja muistutuksena mahdollisille kodin korjaus- ja muutostarpeille. 

Varmista ainakin nämä asiat: 

Sisäänkäynti on esteetön ja riittävästi valaistu. 

Ulkona olevat kulkureitit ovat talvella riittävästi hiekoitetut. 

Liukkailla keleillä kengissä on liukuesteet tai nastat. 

Asuintalon numero on selkeästi esillä, jotta auttajat, kuten pelastuslaitos, löytävät helposti perille. 

Mattojen alla on liukuesteet. 

Asunnossa on riittävästi tukikaiteita, jotta liikkuminen on turvallista ja nouseminen onnistuu. 

Liedessä on hälytin ja lieden päällä ei säilytetä tavaraa. 

Kodin valaistus on riittävä myös öiseen aikaan liikkuessa. 

Turvallinen kotona-asuminen vaatii usein apuvälineitä ja laitteita. Ikääntyvien ihmisten toimintakykyisyyden tukemiseksi ja kotona asumisen edistämiseksi onkin kehitetty erilaisia helposti asennettavia ja arkea helpottavia ratkaisuja ja -laitteita. 

Usein tieto uusista teknologista ratkaisuista ei kuitenkaan tavoita tukea tarvitsevia. Korjausneuvonta auttaa kodin turvallisuuteen liittyvien ratkaisujen löytämisessä. Niitä on koottu myös Kotona turvallisesti arkiteknologian avulla -esitteeseen. 

Huijauksilta suojautuminen 

Iäkkäisiin ihmisiin kohdistuu myös erilaisia huijauksia. 

Kannattaa oppia tunnistamaan ne ja ottaa käyttöön tietyt varotoimenpiteet: 

Älä avaa ovea tuntemattomille, älä avaa edes poliisille ennen kuin varmistut asiasta. 

Pidä oven turvaketju aina päällä. 

Älä kerro pankkitunnuksiasi kenellekään, älä edes poliisille. 

Ilmoita huijausyrityksestä hätänumeroon 112. 

Maksukortin sulkupalvelu 020 333. 

Vanhustyön keskusliiton korjausneuvojat antavat ikääntyneille neuvoja, tietoa ja valmiuksia, miten välttää hyväksikäytön ja erilaisten huijausten ja suoranaisten rikosten uhriksi joutumista. 

Valtakunnallinen Korjausneuvonta 

Vanhustyön keskusliitolla on 14 alueellista korjausneuvojaa, jotka avustavat yli 65-vuotiaita asunnossa tarvittavien muutostöiden kartoittamisessa, suunnittelussa, avustusten hakemisessa ja tarvittaessa myös muutostyöt suorittavan urakoitsijan etsimisessä. Korjausneuvonta on maksutonta, mutta remontin asiakas maksaa itse. Mahdolliset avustukset kattavat osan kustannuksista. 

Korjausneuvonnan numero 09 350 860 13 palvelee arkisin klo 9–15. 

www.vtkl.fi/korjausneuvonta 

Osallisuus ja turvallisuus ovat joka iän oikeus 

Tue toimintaamme iäkkäiden ihmisten osallisuuden, toimeliasuuden, turvallisuuden ja hyvien asuinolojen turvaamiseksi. 

Lahjoitustili: FI39 50000 12043 5986, OKOYFIHH 

Vanhustyön keskusliitto – Centralförbundet för de gamlas väl ry:llä (0215403-8) on poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa RA/2021 /156. Keräyksen toimeenpanoalue on koko Suomi Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Jaa tämä artikkeli


Turvallisuus