Kliinisen tiedon hyödyntäminen säästää aikaa ja parantaa hoitoa


”BCB Medicalilla on jo 1,4 miljoonaa hoitotapahtumaa elinikäisessä seurannassa ja tautikohtainen hoidon seurantajärjestelmä 110 sairaudesta”, kertovat toimitusjohtaja Petteri Viljanen ja Chief Scientific Officer Lisse-Lotte Hermansson. 

Kliinistä dataa tehokkaammin hyödyntämällä hoidon vaikuttavuus lisääntyy. BCB Medical kerää ja jalostaa dataa helposti tarkasteltavaan ja visualisoitavaan muotoon, jolloin sen löytäminen ja sisäistäminen vie vain muutamia minuutteja – ja hyödyt ovat merkittäviä. 

Relevantin tiedon avulla voidaan sairaaloissa tai lääkäriasemilla organisoida kapasiteetti paremmin, tarjota nopeampaa, tehokkaampaa ja kokonaisvaltaisempaa täsmähoitoa sekä hyödyntää hoidon vaikuttavuustuloksia valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. 

Tutkitusti kriittistä ajansäästöä 

”Tuore tutkimustulos kertoo, että edelleen peräti 97 % vuosittain terveydenhuollon keräämästä datasta jää hyödyntämättä”, sanoo BCB Medicalin Chief Scientific Officer Lisse- Lotte Hermansson ja lisää: ”Tiedon hyödyntämisen tulee olla reaaliaikaista ja sen pitää säästää kliinikon päivittäistä työaikaa merkittävästi. Vastaavasti kehittämiemme digitaalisten työkalujen, kuten potilaiden Omavointi-palvelua, hyödyntäen syntyy tutkitusti ajansäästöä lääkärin vastaanottoajasta, kriittisen tiedon löydön nopeutumisesta sekä tiedon tuplakirjausten poistumistarpeesta.” 

BCB Medical on Pohjoismaiden johtava lääketieteellisen tiedon keräämiseen, keskittämiseen ja analysointiin keskittynyt yritys, jolla on selkeä missio: saada ajantasainen tieto elämään ja auttaa terveydenhuoltoa hyödyntämään jatkuvasti kasvavia tietomääriä potilaiden parhaaksi. 

”Havainnollistamme isoja tietovolyymeja helpommin ymmärrettävään ja käytettävään muotoon. Meillä on jo 1,4 miljoonaa hoitotapahtumaa elinikäisessä seurannassa”, kertoo yhtiön perustaja ja toimitusjohtaja Petteri Viljanen ja lisää: ”Kehittämämme tautikohtaiset hoidon seurantajärjestelmät, jotka on helposti integroitavissa potilastieto- ja muihin järjestelmiin, ovat käytössä kaikissa Suomen sairaanhoitopiireissä, joissa niitä on otettu käyttöön 352 klinikalla. Tautikohtaiset hoidon seurantajärjestelmät kattavat jo 110 taudin hoidon seurannan ja niiden avulla on tehty jo satoja tieteellisiä tutkimuksia ja julkaisuja” 

Toiminnan kehittämistä vertaisarvioinnin avulla 

Tautikohtaisten hoidon seurantajärjestelmien keräämien tietojen perusteella voidaan tehdä sairaaloiden välistä vertaisarviointia, jonka tavoitteena on mitata eri hoitomuotojen laatua ja vaikuttavuutta sekä antaa kliinistä työtä tekeville mahdollisuus vertailla oman erikoisalansa lääketieteellisiä laatuparametreja toiminnan kehittämiseksi. Erikoislääkäriyhdistyksillä on keskeinen rooli tautikohtaisten mittareiden ja indikaattoreiden valitsemisessa. 

”Tavoitteena on, että luotettava, kliininen tieto on sujuvasti saatavilla ammattilaisille ja että kokonaiskuva on helposti hahmotettavissa mm. tiedon visualisoinnin avulla”, toteaa kliinisten laaturekisterien ohjausryhmän puheenjohtaja, HUSin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen.* 

* lähde: 
www.hoidonvaikuttavuus.fi/uutinen/ laaturekisterit-seuraavat-hoidon-vaikuttavuutta/ 

Jaa tämä artikkeli


Terveys