KiVa Koulu® on näyttöön perustuva kiusaamisen ehkäisyn ja siihen puuttumisen työväline


Ajoittain herää keskustelu siitä, onko kiusaamisesta puhuminen vähättelevää ja miksei sen sijaan puhuta väkivallasta. Kumpaakin termiä tarvitaan. Kiusaaminen on aina väkivaltaa, joko fyysistä tai henkistä. Lisäksi se on toistuvaa, ja tekijöitä saattaa olla monta; heistä kukin tekee ”ihan vain vähän jotain ikävää”. Nämä yksittäiset teot, joista yhtäkään ei ehkä itsessään voi kutsua väkivallaksi, muodostavat yhdessä kiusaamiskokemuksen. 

Kiusaamisen ehkäisy, puuttuminen ja seuranta 

KiVa Koulu -ohjelma on käytössä lähes tuhannessa suomalaiskoulussa ja keskitetysti 116 kunnassa. Ohjelma on onnistunut tavoitteessaan vähentää kiusaamista: sekä kiusatuksi joutuvien, että muita kiusaavien oppilaiden osuudet ovat vähentyneet tasaisesti sen käyttöön oton jälkeen. 

Kiusaamisen ennalta ehkäisy kuuluu niin vanhemmille kuin kouluillekin. KiVa on kehitetty koulujen käyttöön, mutta se sisältää myös vanhempien oppaan sekä välineitä koulun ja kodin yhteistyöhön. Parasta kiusaamisen ennalta ehkäisyä kotona on se, että vanhemmat kohtelevat toisia ihmisiä arvostavasti, puuttuvat lastensa muita loukkaavaan toimintaan ja tuovat esille arvostavansa toisten myönteistä huomioimista. 

Kouluissa tapahtuvan kiusaamisen ehkäisyn tueksi KiVa sisältää tunne- ja vuorovaikutustaitoja edistävien oppituntien sarjat tuntisuunnitelmineen. Kiusaamiseen puuttumiseen KiVa tarjoaa tutkimusnäyttöön perustuvat ohjeet. Kukin koulu saa lisäksi vuosittain palautteen mm. siitä, kuinka moni oman koulun oppilas kokee joutuneensa kiusatuksi. Koulut näkevät, millainen oma tilanne on verrattuna muihin kouluihin, miten se on muuttunut vuosien myötä, ja miten oppilaat kokevat opettajien onnistuneen kiusaamisen vastaisessa työssä. 

”Hämmästyttävän usein kiusaamisen syyksi paljastuu toisen ihmisen erilaisuus. KiVan ennaltaehkäisevistä teemoista minulle tärkein on ”Minä ja muut” ja sen slogan ”Saan olla, saat olla”. Jokaiselle nuorelle pitää tehdä selväksi, ettei hänessä ole mitään sellaista, joka oikeuttaisi häneen kohdistuvan kiusaamisen.” Mika Virkkala, perusopetuksen lehtori, Turku 

”Hur skolan hanterar mobbning när den uppdagas är ett centralt innehåll. Programmet erbjuder ett konkret och tydligt ”flödes-schema” för hur ärendet ska hanteras, dokumenteras och informeras om.” Ulrika Willför-Nyman, rektor, Esbo 

Asenne ensin, välineet sitten 

KiVa Koulu ei ole korvannut aikaisempia kiusaamisen vastaisia toimenpiteitä eikä hienoa suomalaista oppilashuoltotyötä. Kaikki se, mitä tapahtuu jossakin KiVaa toteuttavassa koulussa, ei myöskään välttämättä liity ohjelmaan. KiVa tarjoaa konkreettisia keinoja työhön, jota on tehty kauan monen ammattiryhmän toimesta – ja johon laki kouluja velvoittaa. Ei taikatemppuja, joilla kaikki kiusaaminen katoaa, vaan apuvälineitä, jotka systemaattisesti käytettyinä vähentävät kiusaamisongelmia verrattuna tilanteeseen, jossa niitä ei lainkaan käytettäisi. Näitäkin välineitä tärkeämpää on kuitenkin yhteisön aikuisten asenne, se, että kiusaamiseen suhtaudutaan vakavasti ja tämä viestitään lapsille ja nuorille. Jokaisella on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi koulussa ja kuulua porukkaan. Tämän hyväksi kaikki voivat tehdä jotakin. KiVaa toteuttavat koulut, vanhemmat, ja oppilaat yhdessä. 

”KiVa Koulun käyttöönoton jälkeen koulustamme tuli kiva koulu.” Jouni Hörkkö, rehtori, Espoo 

KiVan toteuttaminen edellyttää kumppanuutta sekä koulun toimijoiden välillä että koulujen ja kotien välillä. Myös ohjelman kehittäjät ovat koulujen kumppaneita turvallisen kouluympäristön kehittämisessä. KiVa-yhteisöön kuuluu myös kansainvälisiä toimijoita; ohjelmaa toteutetaan jo 20 maassa. 

”Luxemburgin Eurooppakoulun Suomi-osastolta KiVa levisi pian koulun muihin kieliosastoihin. Opettajilta tuli positiivista palautetta. Kun KiVaa oli systemaattisesti toteutettu, ryhmän dynamiikka oli leppoisa, kiusaaminen koettiin kielteisenä, oppimisympäristö oli sopuisa.” Veera Heinonen, KM, luokanopettaja, KiVa-kouluttaja, Luxemburg 

Näyttöön perustuvat keinot toimivat parhaiten 

KiVaa on tutkittu satunnaistetun koe-kontrolliasetelman avulla sekä Suomessa että muualla. Vaikuttavuudesta on poikkeuksellisen vahvaa näyttöä. Näyttöön perustuvatkaan työvälineet eivät kuitenkaan auta, ellei niitä toteuteta.

Tutkimme vastikään, miten vuosina 2009–2015 KiVan käyttäjiksi rekisteröityneet koulut tosiasiassa puuttuivat kiusaamiseen. Kiusaaminen saatiin kiusatuksi joutuneiden oppilaiden mukaan todennäköisimmin loppumaan niissä tapauksissa, joihin puuttumisessa oli hyödynnetty näyttöön perustuvia toimintatapoja. 

”KiVa Koulu on koko kouluyhteisön toimintakulttuurin oppilaiden hyvinvointia tukevaa toimintaa. Se perustuu tutkimukseen ja kehittyy tutkimustiedon pohjalta.” Marja-Leena Meriläinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, Kempele 

www.kivakoulu.fi www.kivaskola.fi 

Jaa tämä artikkeli


Perhe