Kirkkonummella kuuluu lasten ääni


 Haagapuisto Kirkkonummen keskustassa

Vahvasti omia toimintojaan kehittävässä kunnassa satsataan kouluihin ja perheiden palveluihin. Päätöksenteon eri vaiheissa kuuluu lasten ja nuorten ääni. 

Kirkkonummen vetovoiman taustalla ovat myös loistosijainti hyvillä yhteyksillä pääkaupunkiseudulle sekä luonto ja upeat ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Lisäksi elinvoimainen Kirkkonummi on Suomen vihrein kunta 2020; kärkisija tuli YLEn teettämän kuntien ympäristöasioiden vertailussa. 

Kirkkonummi on Lapsiystävällinen kunta 

Ensimmäisen Suomen UNICEFin myöntämän Lapsiystävällinen kunta (LYK) -tunnustuksen se sai vuonna 2017. Kirkkonummella on pilotoitu Lapsenoikeusperustainen koulumalli, useita kouluja peruskorjataan tai laajennetaan paraikaa ja massiivinen kouluhanke, Jokirinteen oppimiskeskus, valmistuu ensi vuoden alkupuolella. 

Perhekeskus-kerros tulevaan hyvinvointikeskukseen 

Lapsiperheiden kanssa työskentelevät sote-ammattilaiset halutaan samaan yksikköön ja muutos konkretisoituu ensi vuoden alussa. 

”Haluamme, että lapsiperheiden kanssa työskentely tapahtuu saman katon alla. He saavat parhaan mahdollisen avun varhaisessa vaiheessa eikä perheitä pompoteta paikasta toiseen”, kertoo LYK-työryhmään kuuluva Terveydenhoitopalveluiden osastonhoitaja Anna-Lotta Aaltonen. 

Tulevaan Hyvinvointikeskukseen tulee kokonainen perhekeskus-kerros, johon lapset saivat esittää toiveita aulatiloihin liittyen. Lapset toivoivat mm. värikkäitä seiniä ja kalusteita. 

”Me opimme työskentelemään asiakaslähtöisemmin uusien tilojen tukiessa tätä työtä.” 

Aaltosen mukaan LYK-malli on lisännyt tietoisuutta kunnassa ja lapsia osallistetaan yhteisten asioiden suunnitteluun. Mm. kouluruokailun, lähiliikuntapaikkojen ja pääkirjaston suunnittelussa lapsia on kuultu kyselyiden tai työpajojen muodossa ja osallistamista kehitetään edelleen. 

Kouluissa opitaan osallistumaan ja vaikuttamaan 

Lapsiystävällinen kunta -mallin mukainen kehitystyö on poikinut monenlaisia avauksia. ”Hyviä LYK-mallin mukaisia toimenpiteitä on kehitetty – näistä esimerkkinä Nuortenideat.fi-palvelun käyttöönotto tänä syksynä Kirkkonummella. Se on avoin foorumi, jossa nuoret voivat heittää ideoita kunnalle”, kertoo LYK-työryhmän jäsen Vuorenmäen koulun rehtori Esa Kukkasniemi. 

Oppilaskuntien ja luottamushenkilöiden väliset vuosittaiset keskustelut hän näkee myös merkittävänä – tänä syksynä keskustellaan nuorten itsensä tärkeänä pitämästä ilmastoteemasta. 

”Näen myös erittäin tärkeänä, että juuri meidän kunnassamme on lähdetty ensimmäisenä Suomessa pilotoimaan Lapsenoikeusperustaista koulumallia. UNICEFilta tultiin tapaamaan meitä, haluttiin kuulla, että olemme tosissamme.” 

”Meillä on aito innostus tehdä tätä hommaa, niin että lasten oikeudet toteutuvat ja lasta kuunneltaisiin. UNICEFilta löytyi tarvittava taustatuki pilotin käynnistämisvaiheessa”, Kukkasniemi kiteyttää. 

lapsiystavallinenkunta@kirkkonummi.fi www.kirkkonummi.fi 

LAPSENOIKEUSPERUSTAINEN KOULU ON YHTEISÖ, jossa lapsen oikeuksia opitaan, opetetaan, edistetään, kunnioitetaan ja suojellaan. Malli korostaa sitä, että on tärkeää integroida lapsen oikeudet osaksi koko koulun toimintakulttuuria. 

Lapsenoikeusperustaisuudella tarkoitetaan sitä, että lapsen oikeuksien sopimuksen yleisperiaatteet (osallisuus, yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys, lapsen edun huomioiminen, lapsen oikeus kehitykseen) ja kouluun liittyvät artiklat toteutuvat koulun kaikessa toiminnassa: 

unicef.studio.crasman.fi/pub/public/Julkishallinto/ Lapsenoikeusperustainen+koulupilotti.pdf 

Jaa tämä artikkeli


Perhe