KESTÄVÄ ASUNTOTUOTANTO on asumisen tulevaisuutta


Viime vuosina asuntorakentamista on vauhdittanut kuluttajien luottamus omaan talouteen, hyvä työllisyyskehitys ja alhainen korkotaso. Myös valtion tukeman kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon osalta ollaan huippulukemissa. Suurimpien kaupunkiseutujen, kuntien ja valtion väliset maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimukset ovat hyvin vauhdittaneet asuntotuotantoa ja liikennejärjestelmien kehittämistä. On tärkeää, että tuotantopanoksia asuntorakentamisessa kohdistetaan sinne, missä on eniten kysyntää ja huolehditaan samalla, että asuntorakentamisen hinta ja asumisen kustannukset pysyvät kohtuullisina.

Kestävä asuntotuotanto tarkoittaa laadukasta suunnittelua ja ammattitaitoista työmaatoteutusta sekä myös rakennuksen hyvää ylläpitoa ja huoltoa koko elinkaaren ajan. Ympäristöministeriön Kestävän kaupunkikehityksen ohjelman kautta vaikutetaan asumisen tulevaisuuteen. Tavoitteemme on, että tulevaisuudessa voimme asua vähähiilisesti, terveellisesti ja turvallisesti sekä nauttia puhtaasta suomalaisesta luonnosta. Terveyden kannalta tärkeää on terveellisen sisäilman edellytysten turvaaminen rakentamisen aikaisella kosteudenhallinnalla, asianmukaisella ilmanvaihdolla ja vähäpäästöisillä rakennusmateriaaleilla. Ympäristön kannalta hyvä asunto on energiatehokas ja materiaalitehokas.

Puurakentamisen ohjelma (2016–2021) on valtioneuvoston yhteinen, Ympäristöministeriön hallinnoima ohjelma, jonka tavoitteena on lisätä puun käyttöä niin kaupunkien rakentamisessa, julkisessa rakentamisessa kuin suurissa puurakenteissa. Ohjelman päämääränä on, että vuonna 2020 puun käytöstä on tullut luontevaa Suomessa. Puun käyttö alentaa rakentamisen hiilijalanjälkeä, kun tarkastellaan puun koko elinkaarta aina materiaalin valmistuksesta rakentamiseen, käyttöön ja kierrätykseen. Kerrostalorakentamisessa puun käyttö yleistyy koko ajan. Puu materiaalina mahdollistaa myös uusia arkkitehtonisia ja rakenneteknisiä ratkaisuja, jotka monipuolistavat kerrostaloasuntotuotantoa.

Kimmo Tiilikainen
Asunto-, energia- ja ympäristöministeri

Jaa tämä artikkeli


Artikkeli