KiL-Yhtiöt Oy:n käyttövarmuutta parantavat voiteluhuoltopalvelut tuovat tehokkuutta, ehkäisevät vaurioita ja pienentävät hiilijalanjälkeä


KiL-Yhtiöt Oy tarjoaa kokonaisvaltaista käyttövarmuuteen, voiteluhuoltoon ja öljyanalytiikkaan liittyvää palvelua. Yritys keskittyy erityisesti luotettavuuskeskeiseen voiteluhuoltoon (RCL), jonka avulla asiakkaiden toimintaedellytyksiä voidaan parantaa merkittävästi. 

KiL-Yhtiöt Oy:n toimitusjohtaja Juha Kyllönen

KiL-Yhtiöt Oy palvelee teollisuuden asiakkaitaan laajalla osaamisella. Palvelupalettiin kuuluvat esimerkiksi öljyn kuntotutkimukset ja analyysit, huollon ja kunnossapidon palvelut sekä erilaiset laitteet ja järjestelmät. Voiteluhuoltoon liittyvien palveluiden lisäksi yrityksessä on osaamista myös esimerkiksi muuntaja- ja kuumaöljyjen hallintaan. 

– Luotettavuuskeskeistä voiteluhuoltoa voisi kutsua laatujärjestelmäksi, jonka avulla asiakas voi tiedostaa järjestelmiensä mahdollisuudet, parantaa käyttövarmuutta, vähentää hukka-aikaa ja pienentää öljynkulutusta ja kuluja, kertoo toimitusjohtaja Juha Kyllönen. 

Voiteluaineiden kunnon tarkastelulla ja huollolla onkin hyvin merkityksellinen osa teollisuuden prosessien sujuvuudessa. 

– Voiteluaineista johtuvista vika- ja vauriotilanteista jopa 80 prosenttia voidaan johtaa epäpuhtaisiin voiteluaineisiin. Nämä tilanteet ja yllättävät alasajot voitaisiin välttää yksinkertaisesti pitämällä huolta ja tutkimalla voiteluaineiden kuntoa, käyttövarmuusasiantuntija Timo Iivonen toteaa. 

Samalla voiteluaineiden ylläpito pienentää yritysten hiilijalanjälkeä, koska öljyjä ei vaihdeta esimerkiksi tietyllä aikavälillä, vaan ainoastaan, jos ne ovat käyttökelvottomia. 

Yritys lisää alan arvostusta ja teknologian käyttömahdollisuuksia 

KiL-Yhtiöt erottuvat kilpailijoistaan pitkällä käytännönkokemuksella ja asiakaslähtöisellä otteella. Laitteita ja ratkaisuja kehitetään yhteistyössä asiakkaiden kanssa ja kenttäkokemuksen ohjaamana. Tavoitteena on, että ratkaisut ohjaavat käyttäjiään parhaisiin tapoihin toimia. 

– Lisäksi meille on tärkeää, että tarjoamamme resurssit antavat asiakkaalle suurempaakin hyötyä. Yhden työntekijän vuokraamalla saa koko pääyksikkömme tuen käytettäväksi, Kyllönen kuvailee. 

Asiakasyritysten toimintavarmuutta lisää tulevaisuudessa entisestään erilaiset monitorointiratkaisut, kuten IoT-pohjaiset öljynkunnon etävalvonnan laitteet. Ne nähdään KiL-Yhtiöissä yhtenä tulevaisuudensuuntana alalla, jonka merkitys ainoastaan lisääntyy jatkossa. 

– Tarpeet voitelulle eivät poistu mihinkään, mutta toisaalta tehokkuuteen ja ympäristötietoisuuteen liittyvät vaatimukset lisääntyvät. Asiakkaat tiedostavat myös omat vaikutusmahdollisuutensa yhä paremmin ja sitä kautta meidän asiantuntijuudellemmekin on kovempaa kysyntää, Kyllönen summaa. 

Lue lisää: www.kilyhtiot.fi

Jaa tämä artikkeli


Teknologia- ja Teollisuusratkaisut