Kiinteistösijoittaminen ammattimaistuu


Kiinteistöalalla näkyy tällä hetkellä voimakkaasti kolme megatrendiä: kestävä kehitys, digitalisaatio ja palvelujen kasvu. Toisaalta ala myös ammattimaistuu ja kansainvälistyy, sillä kansainväliset sijoittajat ovat löytäneet pohjoismaiset markkinat ja tulleet voimakkaasti mukaan kiinteistösijoittamiseen.

”Osana globaalia Colliers-konsernia pystymme palvelemaan kansainvälisiä kiinteistösijoittajia, mutta myös tarjoamaan suomalaisille kiinteistösijoittajille globaalin palvelutarjonnan”, Ari Vanhanen toteaa.

Energiatehokkuus ja energian tuotantotavat kiinnostavat nyt monia sijoittajia. Jos kiinteistössä on kaukolämpö, sen halutaan olevan fossiilitonta, ja eri energiamuotojen yhdistäminen, esimerkiksi maalämmön ja aurinkoenergian, alkaa olla arkipäivää. Monen sijoittajan sijoitusstrategiassa on myös vaatimus energiasertifioinnista. Energiatehokkuuden rinnalla myös kiertotalous, tehokas jätehuolto sekä hiilijalanjäljen raportointi ja mittaaminen ovat monen sijoittajan agendalla.

Digitalisaatio ja tiedolla johtaminen ovat toinen iso trendi kiinteistösijoittamisessa. Colliersin omassa palvelutuotannossa robotiikkaa hyödynnetään tehostamaan isojen datamassojen käsittelyä, mikä parantaa myös palvelun laatua.

”Dataa on käytettävissä valtavasti ja tiedolla johtaminen dataan perustuen on iso lisäarvo asiakkaillemme. Keräämme dataa ja rakennamme sen päälle analytiikkaa. Tavoitteena on että osana globaalia toimijaa voimme hyödyntää myös trendejä maailmalta.” Heli Iisakka kertoo.

Nykyään tilaa ei enää vuokratakaan sellaisenaan, vaan tiettynä olosuhteena. IoT:n ja digitalisoinnin avulla tilaan on mahdollista tuottaa jatkuvasti halutut olosuhteet esimerkiksi lämpötilan tai hiilidioksidin määrän osalta, kun erilaiset sensorit keräävät jatkuvasti dataa kiinteistöstä.

Vuokranantajille tämä tuo mahdollisuuden erottua ja palvella entistä paremmin omia vuokralaisiaan.

Dataa on käytettävissä valtavasti ja tiedolla johtaminen dataan perustuen on iso lisäarvo asiakkaillemme.

Kiinteistön arvo kasvaa tiiviillä kumppanuudella

Colliers palvelee kaikkia kiinteistösijoittajia riippumatta siitä, millaisiin kiinteistöihin he sijoittavat. Colliers on toiminut Suomessa noin puolitoista vuotta ja tuli tänne yritysoston kautta. Colliers on kasvanut Euroopassa voimakkaasti viime vuosina ja Pohjoismaat ovat konsernille tällä hetkellä erittäin kiinnostava markkina.

”Huolehdimme, että asiakkaan investointikohde pysyy hyvässä kunnossa ja jalostamme sen arvoa eteenpäin yhdessä asiakkaan kanssa. Kiinteistösijoittajat hakevat sijoitukselleen tuottoa ja arvonnousua ja olemme kumppani myös kiinteistön kehittämisessä ja arvon luonnissa”, Vanhanen sanoo.

Käytännössä sijoittaja saa Colliersilta avaimet käteen -palvelun, jolloin hänen ei tarvitse muuta kuin ostaa kiinteistö ja Colliers huolehtii kaikesta muusta.

”Voi sanoa, että olemme ulkoistettu kiinteistöpäällikkö tai suuremmissa yrityksissä ulkoistettu kiinteistöyksikkö. Huolehdimme, että kiinteistö on kunnossa, täynnä vuokralaisia ja hallinto toimii”, Iisakka tiivistää.

Colliers International Finland

• Tarjoaa kiinteistösijoittajille asiantuntija- ja johtamispalveluja

• Palveluja muun muassa kiinteistöjen tekninen johtaminen, ylläpitopalvelujen hankinta ja johtaminen, kiinteistön talouspalvelut sekä vuokrauspalvelu

• Osa globaalia Colliers-konsernia

www2.colliers.com/fi-FI

Jaa tämä artikkeli


Artikkeli Kiinteistötalous