Kiinteistön energiatehokkuuden parantamisella luodaan merkittäviä säästöjä ja varmistetaan mukavat olosuhteet


EnerZ Oy on energiatehokkuushankkeiden asiantuntija, jonka ratkaisujen avulla pienennetään kiinteistöjen hiilijalanjälkeä sekä kuluja. Yritys uskoo, että energiatehokkuuden jatkuva parantaminen on tulevaisuudessa arkipäivää. 

EnerZ Oy:n COO Rene Zidbeck korostaa, että kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen on keskeisin tapa, jolla voidaan samanaikaisesti pienentää kiinteistöjen hiilijalanjälkeä, operatiivisia kuluja sekä huoltokuluja. Se on myös järkevin tapa päästä kansalliseen hiilineutraaliustavoitteeseen tavoitevuoteen 2035 mennessä. 

”Hiilineutraaliuteen voidaan näin päästä melko pienillä toimenpiteillä ja luoden samalla kannattavaa liiketoimintaa”, hän toteaa. 

Kiinteistönomistajalle lisähyötyä tuo myös se, että energiatehokkuushanke toimii vastuullisen toiminnan merkkinä. Kiinteistöjen käyttäjille sen sijaan voidaan hankkeen avulla taata parhaat mahdolliset olosuhteet. Tämä on erityisen tärkeää nykyään, koska asuin- ja työskentely-ympäristöltä vaaditaan yhä enemmän. 

EnerZ Oy:ssä parasta energiatehokkuusratkaisua haetaankin ajattelumallilla, jossa rakennusautomaatio toimii kiinteistön aivoina, jota taas ohjaavat olosuhdeanturit. 

”Uskomme, siihen että energiatehokkuutta ei tule koskaan tehdä olosuhteiden hinnalla”, Zidbeck mainitsee. 

Takaisinmaksuajat nykyisin lyhyitä 

Zidbeckin mukaan kiinteistönomistajia saattaa yllättää se, miten nopeasti energiatehokkuushanke maksaa itsensä takaisin. Hänen mukaansa päätöksentekoa saattaakin hidastaa se, että hankkeiden tulokset vaikuttavat jopa liian hyviltä ollakseen totta. 

”Hankkeiden takaisinmaksu tapahtuu nykyään noin viidessä vuodessa. Tyypillisesti lämmitysenergiankulutus voidaan hankkeen avulla puolittaa ja sähköenergiasäästöä saada noin 30 prosenttia. ” 

EnerZ Oy:n mallissa energiatehokkuushanke toteutetaan selkeällä prosessilla, jossa kohdekartoituksen ja analysoinnin pohjalta tehdään investointisuunnitelma ja kannattavuuslaskelmat eri toimenpiteille. Tilaajan onkin helppoa arvioida mahdollisuuksia investointiin. Yrityksen toimintamalliin kuuluu myös energiansäästötakuu laskelmille. 

”Tilaajien tulisi aina pyytää energiansäästötakuuta, jotta hankkeen onnistumisesta voidaan olla varmoja”, Zidbeck muistuttaa. 

Ensimmäinen ja tärkein investointi energiatehokkuushankkeessa on yleensä rakennusautomaation päivittäminen, jotta kiinteistön älykkyyttä voidaan parantaa. Tämä nähdään EnerZ Oy:ssa myös selkeänä tulevaisuuden suuntana. Yrityksellä on oma rakennusautomaatio-organisaatio, joka toteuttaa hankkeita hyödyntäen Schneider Electricin ja Siemensin komponentteja. 

”Kiinteistöjen älykkyys tulee automaatiojärjestelmien kehityksen myötä kasvamaan. Uskon, että tulevaisuudessa energiatehokkuuden jatkuva parantaminen on osa kiinteistön omistamisen arkipäivää”, Zidbeck summaa. 

EnerZ Oy tarjoaa ratkaisuja energiaremontointiin, rakennusautomaation ja talotekniikkaan. Jos haluat kuulla palveluista lisää, ota yhteyttä. 

Enerz.fi
Rene Zidbeck
+358 40 018 8427
rene@enerz.fi 

Jaa tämä artikkeli


Infrastruktuuri Rakentaminen