Kiinteistöjen on muututtava yhteiskunnan kehityksen mukana


KIINTEISTÖJEN ROOLI ON erilainen kuin aiemmin. Työnteon tavat on murroksessa, mikä muuttaa toimitilojen tarvetta. Toisaalta myös ihmisten vapaa-ajan käyttäytyminen on muuttunut, kun ihmiset investoivat tavaran sijasta enenevissä määrin palveluihin ja elämyksiin.

”Kiinteistöiltä vaaditaan muuntojoustavuutta, jotta ne pysyvät mukana ympäröivän yhteiskunnan kehityksessä”, Vahanen PRO:n toimitusjohtaja Antti Pitkänen tietää.

Innovarchin toimitusjohtajan Vesa Erikkilän mielestä kaupunkien pitäisi tukea kiinteistöjen elinvoimaisuuden kehittämistä esimerkiksi kaavojen joustavuutta parantamalla.

”Perinteisesti kaavassa määritellään tonteille jokin käyttötarkoitus: tontti voi olla tarkoitettu esimerkiksi asumiseen tai toimitiloille. Maailman muuttuessa yhä nopeammin, myös kaavan pitäisi olla joustavampi ja sallivampia, jotta kiinteistöjä voidaan kehittää houkuttelevimmiksi ja alueet pysyvät elinvoimaisina”, Erikkilä toivoo.

Kiinteistön kehittäminen aloitetaan monesti turhan myöhään

Kiinteistön omistajat heräävät ongelmiin usein vasta, kun vuokralaiset ovat jo kaikkoamassa. Taustalla voi olla kosteus- tai ilmanvaihto-ongelmia, huollot ja peruskorjaukset ovat ehkä laiminlyötyjä tai kiinteistön muita puitteita ja palveluita ei ole päivitetty. ”Jos vuokrattujen tilojen osuus putoaa alle 70 prosentin tai ympärille tulee lisää kilpailua, on viimeistään herättävä”, Pitkänen lisää.

Jos vuokrattujen tilojen osuus putoaa alle 70 prosentiin tai ympärille tulee lisää kilpailua, on viimeistään herättävä.

Vahanen PRO ja Vahanen-konserniin kuuluva Innovarch tarjoaa Kiinteistökehityksen askeleet -palvelua, jolla kiinteistön omistajaa autetaan palauttamaan kiinteistön arvoa ja vuokratuottoja. Lähtötilanteessa selvitetään kiinteistön nykykunto ja olosuhteet, sekä alueen nykytilanne ja tulevaisuus esimerkiksi kaavoituksen ja kilpailevien kohteiden suhteen.

”Näiden esiselvittelyjen pohjalta tarjotaan kiinteistön omistajalle vaihtoehtoisia suunnitelmia – lähtien peruskorjauksesta ja kasvojenkohotuksesta, käyttötarkoituksen osittaiseen tai kokonaiseen muuttamisen tai lisärakentamiseen. Äärimmäinen vaihtoehto on rakentaa tilalle täysin uusi kiinteistö”, Erikkilä luettelee.

Kiinteistöjen houkuttelevuudessa myös mielikuvat, tarina ja erottuminen on tärkeää. Monessa kiinteistössä on jotain omaleimaista, jota ei kannata hukata vaan tuoda se esiin samalla kun olosuhteet palautetaan kuntoon: ”Tätä merkityksellisyyttä ei voi ostaa, mutta se voidaan hukata”, Erikkilä päättää.

Lisää Kiinteistökehityksen askeleet -palvelusta löydät osoitteesta www.vahanen.com/kiinteistokehitys

Jaa tämä artikkeli


Artikkeli Kiinteistötalous