Kestävä Tampere 2030 -ohjelma vie kaupunkia kohti hiilineutraaliustavoitetta


Tampereen kaupungin ilmastostrategian toteuttamisohjelma Kestävä Tampere 2030 yhdistää ilmastotoimet teemakokonaisuuksiksi. Kaupungin omien toimenpiteiden lisäksi ohjelma mahdollistaa yhteistyön myös yritysten, yhteisöjen ja tamperelaisten asukkaiden kanssa.

Ohjelmapäällikkö Laura Inha korostaa, että ainoastaan kaikkien yhteisten ponnistusten kautta hiilineutraaliudesta tulee mahdollista.

– Tavoite on yksinkertaisesti niin iso, että sen saavuttaminen vaatii kaikkia osapuolia, hän aloittaa.

Kestävä Tampere 2030 -ohjelmasta on yhteistyössä johdettu nyt tiekartta, jonka teemakokonaisuudet ohjaavat kaupungin eri yksiköiden ilmastotoimia. Tiekartta kattaa aiheita esimerkiksi uusiutuvasta energiasta, kestävästä liikkumisesta, kiertotaloudesta sekä kaupunkiluonnosta. Sen avulla ulkopuolisenkin on helppoa nähdä tehtävät toimenpiteet ja seurata niiden toteuttamista.

– Tiekarttatyön onnistumisen kannalta tärkeää oli, että kävimme todella paljon keskusteluja ja työpajoja kaupungin jokaisen yksikön kanssa. Näin saimme selville, mitä kukin voi tehdä omassa toiminnassaan, ja varmistimme myös yksiköiden omistajuuden toimenpiteistä, Inha kertoo.

Tiekartta sisältää nyt 236 toimenpidettä, joista kaupungin yksiköt valitsevat joka vuosi vaikuttavimmat ja ajankohtaisimmat osaksi palvelu- ja vuosisuunnitelmiaan. Palvelu- ja vuosisuunnitelmien toteutumista seurataan kolmesti vuodessa, mutta tiekartan toteumista voi seurata koska vain Tampereen ilmastovahdissa (ilmastovahti.tampere.fi).

Kumppanuutta yrityksille ja keskustelua asukkaiden suuntaan

Ilmastotyö on kaikkia toimijoita vahvasti yhdistävä asia ja Tampereen kaupunki haluaa huomioida myös oman organisaation ulkopuoliset toimijat. Yrityksille on tarjolla Ilmastokumppanuustoimintaa.

– Ilmastokumppani-yritykset sitoutuvat tekemään ainakin yhden ilmastoteon vuosittain. Vastapainoksi he voivat esimerkiksi hyödyntää yritysverkostoja sekä saada näkyvyyttä, Inha esittelee.

Kaupunkilaisia aktivoi muun muassa Instagramissa näkyvä Ilmastosankarihanke, joka antaa asukkaille vinkkejä arkisista ilmastoteoista.

Lisäksi Tampereella on tunnistettu nyt tarve keskustelevampaan asukasviestintään.

– Toukokuun alussa aloitamme Eco Impact -illat, toistaiseksi Zoomissa videokokouksina, ja syksyllä Erätauko-keskustelutilaisuudet. Niissä tarkoituksena on jutella ilmastoasioista. Haluamme nyt kuulla, mitä tamperelaiset tekevät ja ajattelevat, mistä kantavat huolta tai innostuvat, Inha summaa.

Kokeile My2050 -peliä ja vieraile tulevaisuudessa!

My2050-mobiilipeli esittelee elämää tulevaisuudessa ja nostaa esille ilmastonmuutokseen liittyviä aiheita. Peliä voi pelata Tampereen keskustassa, Keskustorilta aloittaen. Peli sopii sekä lapsille että aikuisille.

Jaa tämä artikkeli


Kehittyvä Suomi