Kestävä bioenergia on osa hiilinegatiivista Suomea


Bioenergialla korvataan fossiilista energiaa, tuetaan työllisyyttä ja kasvatetaan Suomen energiaomavaraisuutta. Tulevaisuudessa Suomi on hiilinegatiivinen eli sitoo ilmakehästä hiiltä enemmän kuin sinne päästää. Siihen bioenergia sopii. 

Noin kolmannes Suomen käyttämästä energiasta oli viime vuonna bioenergiaa eli puusta ja muusta biomassasta peräisin. Energiapuuta ei erikseen kasvateta, vaan merkittävin bioenergian lähde ovat metsätalouden ja -teollisuuden sivuvirrat. Luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen panostetaan. 

Biomassa on uusiutuva energianlähde eli sen varastot eivät pelkästään kulu, kuten fossiilisilla energialähteillä. Suomen metsävarat ovat viimeisen sadan vuoden aikana merkittävästi kasvaneet. Kasvava biomassa sitoo ilmakehästä hiiltä. Jos esimerkiksi hakkuutähteet jätetään luontoon, ne hajoavat ja hiili vapautuu takaisin ilmaan. Pysyvää hiilivarastoa ei hakkuutähteitä kasaamalla synny. 

Tulevaisuudessa biomassasta jalostetaan uusia tuotteita. ”Ylijäämä voidaan edelleen hyödyntää energiana. Biomassan hiili voidaan ottaa talteen, kierrättää takaisin tuotteisiin tai varastoida pysyvästi esimerkiksi biohiilenä maaperään tai hiilidioksidina geologisiin muodostumiin”, kertoo Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka. 

Lisätietoja: www.bioenergia.fi

Jaa tämä artikkeli


Tulevaisuuden Suomi