Kesko rakentaa kestävästi


Kestävät arvot ohjaavat Keskon toimintoja. Rakennuttamisen osa-alueella tämä näkyy muun muassa niissä valinnoissa, jotka ohjaavat kiinteistön energiankulutusta läpi elinkaaren. Käyttäjä-omistajana haluamme – ja pystymme – ajattelemaan pitkällä tähtäimellä. 

Itse asiassa noin 80 % koko kiinteistön kustannuksista koituu sen koko elinkaaren ajalta. Vain 20 % rakentamisvaiheesta. Keskeistä on on löytää hankkeisiimme unelmatiimi omien alojensa ammattilaisia, jotka puhaltavat yhteen hiileen. Tulevaisuuden kestävät ratkaisut vaativat parhaan mahdollisen osaamisen, toimivat kumppaniverkostot sekä jatkuvan vuoropuhelun huippuosaajien kanssa. 

Seppo Kemppainen Projektijohtaja, rakennuttaminen, Kesko Oyj

Esimerkki erinomaisesta kumppanuudesta on Keskon ja Granlundin lauhde-energiaa talteenottava ja uusiokäyttävä energiankierrätysjärjestelmä. Sillä säästetään jopa 85 % – 90 % kiinteistön lämpöenergiasta. Innovaatio on kerännyt palkintoja sekä kotimaassa että ulkomailla. 

Pyrimme aina spesifioimaan parhaita käytäntöjä, jotta niitä voidaan hyödyntää ja skaalata edelleen. Lisäksi meillä on talon sisäisiä asiantuntijatyöryhmiä, joissa parhaita toimintamalleja ja uusia kokeiluja valmistellaan. Kolmen miljoonan neliömetrin kiinteistökantaan uusia ratkaisuja ja teknologioita ei asenneta tuosta vaan. Kaiken uuden osalta täytyy aina varautua haasteisiin. 

Tällä hetkellä laajalti käyttöönotettuja kestävän kehityksen ratkaisuja ja toimintamalleja lauhde-energian talteenoton lisäksi ovat muun muassa: sähkö- ja paloturvallinen aurinkoenergia, uusiutuvia painottava sähkönhankintastrategia, lämpöpumpputekniikat, kiinteistöjen automatisoitu energiaseuranta ja keskusvalvomot, LED-valaistustekniikat, moderni taloautomaatio sekä – jo rakennusvaiheessa ratkaisevat tiiviit rakennuksien vaipat. 

Tulevaisuuden rakentamisen ja kiinteistöjen ylläpidon haasteena pidän teknisesti monimutkaistuvia rakennuksia ja tekniikan nopeaa evoluutiota. Myös kehitteillä olevat maankäytön ja rakentamisen lainsäädännölliset muutokset ammattilaisten välisissä hankesopimuksissa sekä perinteisistä poikkeavissa urakkamuodoissa pohdituttavat – kuten myös kaiken aikaa älykkäämmiksi muuttuvien rakennusten tietoturvaan liittyvät haasteet. Viimemainituilla voi rakennusten toimintojen lisäksi olla merkitystä myös kriittisiin liiketoimintoihimme. 

Jaa tämä artikkeli


Artikkeli