Kemi valmis kasvuloikkaan


Kemissä on laitettu Meri-Lapin elinvoimahankkeen yhteispelin palat kohdalleen: yritysten, oppilaitosten ja Kemin kaupungin elinkeinopalveluiden ekosysteemi on valmiina biotehtaan rakentamisurakkaan sekä teollisen kiertotalouden sivuvirtojen hyödyntämiseen. Mikä tärkeintä – kaikilla pelaajilla on tähtäimessä sama maali: saada jättihankkeen pöhinää hyödyntämällä Kemiin kasvua ja hyvinvointia eli lisää työpaikkoja, palveluntuottajia ja liikevaihtoa. 

Kemin kohdalla ei enää puhuta synkällä äänenpainolla rakennemuutoksesta: Teollisuuden suurinvestoinnit Meri- Lapissa -hankkeen tuella Kemin ja lähialueen toimijat ovat kääntäneet kehitysvaihteen päälle tavoitteenaan aktivoida alueen yrittäjyyttä, pk-yritysten kasvua ja kilpailukykyä sekä saada uusia työpaikkoja, uudenlaista osaamista ja koulutusta. 

Uusia työpaikkoja, koulutusta ja liiketoimintamahdollisuuksia 

Metsä Fibren 1,6 miljardin euron arvoinen biotuotetehtaan rakentamisurakka tarjoaa lähivuosina ainutlaatuisen kasvu- ja kehitysmahdollisuuden Kemille ja sen lähiseuduille. ”Haluamme tehostaa merkittävästi merilappilaisten yritysten mahdollisuuksia päästä mukaan suururakkaan ja palvelutarjontaan. Tavoitteinamme on 1000 uutta työpaikkaa sekä saada urakan myötä tänne tulevat uudet yritykset ja työntekijät jäämään alueelle”, pohjustaa elinkeinopäällikkö Hanna Alila. 

”Hankkeessa on tehty liiketoimintaympäristön osaajakartoitus sekä synnytetty yhteistoimintamalli biotuotetehtaan rakennuttajan Metsä Fibren ja sen pääalihankkijoiden, Kemin kaupungin, Digipoliksen, Ammattiopisto Lappian sekä paikallisten yritysten välille hyvässä yhteishengessä. 

Lappian rooli elinvoiman kehittämisessä on merkittävä”, kertovat Digipolis Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Heikka, Ammattiopisto Lappian osaamispalvelujohtaja Katja Jaako-Körkkö sekä Kemin elinkeinopalveluista hankkeen projektipäällikkö Marjo Hautala. 

Alueen yritysten yhteistyötä tiivistetään verkostoitumalla ja erityisesti keskittymällä teolliseen kiertotalouteen. ”Tehtaan toiminnassa syntyy ylijäämää energiasta ja erilaisista materiaaleista. Niitä voi hyödyntää uudenlaisessa kestävässä liiketoiminnassa”, Heikka muistuttaa. 

Kemi on vetovoimainen kaupunki 

Merikaupunki Kemi on sijainniltaan erinomainen ja kooltaan sopiva. Elinvoimajohtaja Mervi Nikander nivoo hyvin yhteen kaupungin edut sekä yritysten, asukkaiden että matkailijoiden kannalta: ”Sen lisäksi, että Kemi on vahva teollisuuden paikkakunta, olemme myös vahva koulutuksen, palvelun ja kaupan sektorin toimija. Kemi tarjoaa monipuolisesti työtä koko perheelle – täällä on edullista asua omakotitaloissa, upeaa luontoa sekä asua että matkailla. Yritysten kannalta työvoimaa löytyy Kemistä sekä sadan kilometrin säteeltä Rovaniemeltä, Oulusta ja Luulajasta – ja yrityskohtaisesti kohdennettuun koulutukseen järjestyy hyvin rahoitusta. Liikenneyhteydet ovat loistavat: lentokenttä, Nelostie ja junayhteys toimivat.” 

Kemi valmistautuu kasvuun – Teollisuuden suurinvestoinnit Meri-Lapissa -hanke on saanut rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastolta (EAKR) ja valtiolta.

Tutustu tarkemmin: www.kemi.fi

Jaa tämä artikkeli


Elinvoimainen Suomi