Kemi kehittyy KESTÄVÄSTI


Voiko perinteikäs teollisuuskaupunki profiloitua vihreäksi?
Kyllä voi, Kemi sen todisti saamalla ISO 14001:2015
ympäristösertifikaatin toisena suomalaisena kuntana vuonna 2019.

 

Kemi on sitoutunut Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteisiin, sisällyttänyt Vihreä ja kestävä Kemi -mallin kaupunkistrategiaansa ja on mukana Kunta-alan energiatehokkuussopimuksessa sekä Hinku-verkostossa. Ympäristösertifikaatin ylläpito ja laajentaminen tuo ympäristötekemisiin systemaattisuutta ja jatkuvaa parantamista.

Päätökset eivät yksin riitä, vihreitä muutoksia toteutetaan virkatyönä ja hankkeiden avulla. Hankkeiden suomilla lisäresursseilla on iso merkitys, kun kaupungin toimintaa kehitetään – ilman hankerahoitusta paljon jäisi tekemättä.

Hinku-kaupungin tavoitteena on päästöjen vähentäminen 80 % vuosina 2007-2030. Tavoite edellyttää yhteistyötä alueen toimijoiden kesken. Tätä tukee käynnissä oleva EAKR/Pohjois-Pohjanmaan ELY:n rahoittama Yritysten vihreä ja kestävä Kemi -hanke edistämällä mikro- ja pk-yritysten vihreää kehitystä. Alueen isot teollisuusyritykset ympäristöedelläkävijöinä tekevät merialueen ja ilmanlaadun seurantaa sekä muita ympäristötutkimuksia yhteistyössä Kemin kanssa. Digipoliksessa ja Lapin ammattikorkeakoulussa on jo pitkään edistetty teollisuuden kiertotaloutta ja Infinite Fiber Companyn suunnitelma perustaa Kemiin laitos, joka tuottaa tekstiilijätteestä tekstiilikuitua, otetaan ilolla vastaan.

Teot viestivät

Vihreä siirtymä koskee kaikkia ja edellyttää yhteistyön lisäksi monipuolista viestintää myös tekojen avulla.

Kemin kaukolämpö tuotetaan uuden biolämpölaitoksen myötä lähes fossiilittomasti ja sen päästöt putoavat kolmannekseen! Asiasta on viestitty paljon. Mutta jos päästövähennyksestä ei viestittäisi, ihmiset eivät sitä todennäköisesti huomaisi. Sen sijaan, jos hotellin aulassa on omat astiansa eri jätelajeille, kävijät näkevät hotellin vastuullisesti toimivaksi. Jäteastiarivistön viestinnällinen merkitys on huomattava, vaikka banaaninkuoren pudottamisella nimenomaan biojäteastiaan ei ole juurikaan ekologista merkitystä.

Kemin ISOna tavoitteena on, että ekologisuudesta tulee oletusajatusmalli: sitä ei tarvitse nostaa erikseen esiin, vaan se otetaan automaattisesti huomioon kaikessa toiminnassa ja päätöksenteossa. Mennäänkö yhdessä sitä kohti?

www.kemi.fi

 

Jaa tämä artikkeli


Artikkeli Kehittyvä Suomi