Kelan kuntoutuskurssit ovat tuki haastavissa elämäntilanteissa


Kela järjestää kuntoutusta kaiken ikäisille eri elämäntilanteisiin. Terveydenhuollon ja Kelan yhteinen tehtävä on saattaa asiakas oikein kohdennetun palvelun piiriin. 

”Ihmistä varten me täällä olemme”, Kelan suunnittelija Ville Räty sanoo. ”Kelan järjestämä kuntoutus sekä henkilön toipumista ja arjessa selviytymistä tukevat kurssit ja terveydenhoito kulkevat rinta rinnan.” 

Kelan kuntoutuslakiin perustuvien palvelujen lista on pitkä. Tunnetuimman kuntoutusmuodon, kuntoutuspsykoterapian, lisäksi Kela järjestää sairausryhmäkohtaisia sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskursseja, joiden tavoitteena on opiskelu-, työ- ja toimintakyvyn turvaaminen ja parantaminen haastavissa elämäntilanteissa. 

Kurssit kannustavat toipumaan asiantuntijoiden avustuksella, mutta toipuminen edellyttää myös asiakkaan omaa motivaatiota. Kurssin oikea-aikaisuus on tärkeää; kuntoutuksen on osuttava oikeaan hetkeen. ”Kelan kurssit tarjoavat ihmiselle aikaa ja mahdollisuuden pysähtyä itsensä hoitamiseen”, Räty ja suunnittelija Anita Ketola sanovat.

Uniapnea-kuntoutuskurssi 

Uniapnea on yleinen sairaus, jota sairastavat hyötyvät moniammatillisesta kuntoutuksesta. Huhtikuun alussa neljän vuoden tauon jälkeen käynnistyvät kuntoutuskurssit tulevat suunnittelija Anita Ketolan mukaan tarpeeseen. ”Terveydenhuollolla on vain harvoin resursseja tarjota tukea uniapnean hoitoa tukevan elämäntaparemontin tekemiseen”, hän sanoo. 

Kurssi on ryhmämuotoinen, mutta jokaisen osallistujan yksilölliset tarpeet huomioiva. ”Kuntoutuskurssilla saatu ammattiapu sekä samaa tautia sairastavien tarjoama vertaistuki ovat ylivertaisia kannustimia.” 

Oras-kuntoutus 

Huhtikuussa käynnistyvä Oras-kurssi on tarkoitettu työelämässä tai väliaikaisesti sairauslomalla oleville aikuisille, joilla on työkykyä uhkaavia uupumusoireita. Osallistujalla tulee olla lisäksi muita mielenterveysoireita, kuten unettomuutta, lievää masennusta tai ahdistuneisuutta. ”Työuupumuksesta toipuminen haastaa ihmisen muutokseen”, Ville Räty sanoo. 

”Oraskurssilla asiakas saa tukea ja konkreettisia keinoja arjen hallintaan.” 

Oma väylä -kuntoutus 

Kelan uusi Oma väylä -kuntoutus on kohdennettu 16-29-vuotiaille nuorille aikuisille, joilla on todettu aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö tai autismikirjon häiriö, johon ei liity kehitysvammaisuutta. 

”Uusi palvelu perustuu muutama vuosi sitten toteutettuun hankkeeseen, jonka myötä ilmeni tarve Oma väylän kaltaiselle psykososiaaliselle tuelle”, Ville Räty sanoo. ”Oma väylä on moniammatillista kuntoutusta, joka tukee nuorten koulutusta ja työmarkkinoille sijoittumista.” 

 

Kela.fi 

Kela järjestää monipuolista kuntoutusta kaiken ikäisille ja turvaa toimentuloa kuntoutuksen aikana. Kuntoutus auttaa elämään sairauden kanssa tai jatkamaan opiskelua tai työtä. kela.fi/kuntoutus

Jaa tämä artikkeli


Julkishallinto & kansanterveys