Kehitystyö asiakkaiden kanssa vie käyttökokemuksen uudelle tasolle


Abloylle käyttökokemuksen merkitys on erittäin suuri. Jotta voidaan tehdä ratkaisuja, jotka tehostavat asiakkaiden toimintaa, täytyy ymmärtää heidän prosessejaan hyvin tarkalla tasolla. Abloy tekee koko ajan tiiviistä yhteistyötä asiakkaidensa kanssa ja esimerkkinä tästä on kumppanuus Hoasin kanssa, jossa osapuolet kehittävät yhdessä Abloyn tuotevalikoimaa. Pian Hoasin asukkaat voivat selvitä opiskelijaelämästä yhdellä avaimella, vaikka muuttaisivatkin välillä asunnosta toiseen. 

Abloy on aina ollut tinkimätön korkean laadun takaamisessa, ja käytännössä se tarkoittaa digitaalisten ratkaisujen hyvää käytettävyyttä. Kaiken keskiössä on erinomainen käyttökokemus ja lyömätön laatu, niin mekaanisissa kuin digitaalisissa tuotteissa. Tämä saavutetaan kehittämällä ratkaisuja tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. 

Kun halutaan tehdä aidosti vaikuttavaa kehitystyötä, on mukaan otettava mahdollisimman laajasti erilaisia asiakkaita ja loppukäyttäjiä, koska yhdelle toimiva ratkaisu ei välttämättä toimi kaikille. Ilman asiakkaan mukanaoloa kehitystyö perustuu vain yrityksen olettamuksiin ja loppuratkaisu jää helposti puutteelliseksi asiakkaan tarpeisiin nähden. 

Koko opiskelijaelämä läpi yhdellä avaimella 

Abloyn ja Hoas solmivat keväällä puitesopimuksen lukitusratkaisujen toimittamisesta Hoasin kohteisiin ja osana yhteistyötä Abloy ja Hoas ovat käynnistäneet projektin, jossa Hoas pääsee osallistumaan PULSE-lukitusratkaisun hallinnointiohjelmiston kehittämiseen. 

”Hoas on maamme suurimpia vuokra-asuntoja tarjoavia yhtiöitä. On todella arvokasta saada heidän näkemyksensä mukaan kehitystyöhömme. Tavoitteenamme on tarjota opiskelijoille nykyaikaisimmat ratkaisut asumiseen”, kertoo Abloyn myynti- ja markkinointijohtaja Jari Perälä. 

Opiskelija-asumiselle on tyypillistä asukkaiden suuri vaihtuvuus. Tämä asettaa Hoasin kohteiden kulunhallinnalle muista vuokrayhtiöistä poikkeavia haasteita. Hoasilla on pääkaupunkiseudulla noin 9 900 asuntoa, joissa asuu lähes 19 000 asukasta. Digitaalinen ABLOY PULSE –lukitusratkaisu on jo asennettu yhteensä kolmeen Hoas-kohteeseen. Kohteet sijaitsevat Helsingissä Lassilan ja Tapanilan kaupunginosissa, ja niissä on yhteensä 160 opiskelija-asuntoa. 

Digitaalisuus vaikuttaa tänä päivänä yhteiskunnassamme ja arjessamme päivittäin monin eri tavoin ja myös ABLOY PULSE – järjestelmän hyödyt ovat moninaisia. Järjestelmään kuuluvat avaimet voidaan lähettää uusille asukkaille etukäteen ja aktivoida vasta muuttopäivänä. Tämä helpottaa ruuhka-aikojen ennakointia ja tuo asukkaiden arkeen joustavuutta, kun avainta ei tarvitse olla noutamassa tiettynä päivänä. Digitaalinen järjestelmä lisää myös turvallisuutta: kadonneet avaimet voidaan poistaa järjestelmästä nopeasti. Avainten etähallinta helpottaa myös kohteiden huoltoa. Siivoojille, huoltomiehille ja muille ulkopuolisille kumppaneille voidaan myöntää kulkuoikeus kohteisiin etänä, minkä ansiosta heidän ei tarvitse noutaa avaimia erikseen Hoasin toimistolta. 

PULSE-järjestelmän avaimeen voidaan ohjelmoida oikeudet myös muihin kuin asukkaan omaan kotitaloon. Näin esimerkiksi yhdessä Hoas-kohteessa sijaitseva kuntosali voitaisiin avata muissa kohteissa asuvien opiskelijoiden käyttöön. Järjestelmä mahdollistaa myös sen, että avainta ei tarvitse vaihtaa, jos asukas muuttaa Hoas-asunnosta toiseen vaan avain voidaan ohjelmoida toimimaan uudessa asunnossa. 

Ohjelmistokehitystä palvelumuotoilun menetelmin 

Abloy hyödyntää aktiivisesti asiakasyhteistyössä ja käyttäjäkeskeisessä ohjelmistokehityksessä palvelumuotoilun menetelmiä. Asiakkaita haastattelemalla ja heidän arkeaan havainnoimalla ymmärretään paremmin millaisia tarpeita ja odotuksia asiakkailla on uusia ratkaisuja kohtaan. 

On tärkeää myös seurata jo asiakaskäytössä olevien ratkaisujen asiakas- ja käyttökokemusta ja kehittää niitä edelleen palautteen perusteella. Kehitteillä olevia tuotteita ja ohjelmistoja Abloy kehittää testaamalla ja pilotoimalla erilaisia keskeneräisiä malleja asiakkaiden kanssa ja keräämällä niistä käyttökokemusta koskevaa palautetta. 

”Teemme koko ajan tiiviistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa ymmärtääksemme mm. heidän avainhallintaan liittyviä kipupisteitä, erilaisia organisaatioiden rooleja ja toimintatapoja sekä resursseja. Kannustamme jatkuvasti asiakkaitamme jakamaan tuotteisiimme ja ohjelmistoihimme liittyviä kokemuksia kanssamme. Asiakasyhteistyö onkin kriittistä juuri kehitystoimenpiteiden hahmottamisessa ja niiden tärkeyden arvioinnissa”, kertoo Abloyn palvelumuotoilija Katri Saraste. 

Yhteiskehittäminen on tietenkin Abloylle äärimmäisen arvokasta, mutta asiakaskeskeinen ohjelmistokehitys tuo hyötyjä myös asiakkaalle ja loppukäyttäjälle. Asiakkaalle se mahdollistaa juuri heille sopivan, heidän tarpeisiinsa vastaavan ratkaisun nopeallakin aikataululla. Tiivis yhteistyö tuo mukanaan myös puolin ja toisin matalamman kynnyksen yhteydenpitoon sekä toivomusten, ideoiden ja odotusten jakamiseen. 

Lisätietoja:

Jari Perälä, myynti- ja markkinointijohtaja, Abloy
p. 0400 328 599
jari.perala@abloy.com

Lauri Rauhala, avainasiakaspäällikkö, Abloy
p. 050 452 8276
lauri.rauhala@abloy.com

www.abloy.com/fi/tuotteet/abloy-pulse/

Jaa tämä artikkeli


Kehittyvä Suomi