Kehitä IT-arkkitehtuuriasi liiketoiminnan ehdoilla


Liiketoimintajohtaja Joni Oksanen kuvattuna Elisan uunituoreessa 5G showroomissa, johon pääset tutustumaan halutessasi. 

Elisa Santa Monica haastaa perinteisen teknologia- ja kululähtöisen IT-suunnittelun liiketoimintalähtöisellä mallillaan. 

Teknologia-arkkitehtuuri kuvaa organisaation IT-infrastruktuurin eri osa-alueiden kehittämistä ja yhteensovittamista. Se on yksi osa yrityksen yleisarkkitehtuuria, jota voidaan mallintaa esimerkiksi paljon käytetyn TOGAF-viitekehyksen avulla. 

Perinteisessä IT-hankintamallissa teknologia nähdään pitkälti vain kuluna ja tuotto-odotuksia lasketaan harvoin tai ei ollenkaan. Hankinnat tehdään sen hetkisiä tarpeita peilaten ilman kosketusta liiketoiminnan todellisiin tarpeisiin. 

”Jokaisen IT-projektin ja teknologiahankinnan olisi liityttävä johonkin yrityksen strategiseen tavoitteeseen. Jos tällaista linkkiä ei löydy, on syytä miettiä hankinnan välttämättömyyttä”, Elisa Santa Monican liiketoimintajohtaja Joni Oksanen haastaa. 

Elisa Santa Monican mallissa teknologia-arkkitehtuurin lähtölaukaus on liiketoimintalähtöisen strategisen IT-tiekartan luominen. Tiekartasta muodostuvan viitekehyksen avulla liiketoiminnan tarpeet pystytään mallintamaan usean vuoden hankkeiden kautta. Teknologiasta muodostuu näin kokonaisuus, joka on enemmän kuin osiensa summa. 

Miten strateginen IT-tiekartta syntyy käytännössä? 

Strategisen IT-tiekartan muodostaminen alkaa siitä, kun Elisa Santa Monican arkkitehti lähtee keräämään perustietoa yrityksestä ja haastattelee henkilökohtaisesti asiakkaan valitsemia edustajia. Tästä prosessi etenee arkkitehtuurityöpajaan, johon pyydetään mukaan laajemmin asiakkaan liiketoimintajohdon edustajia. 

”Tiekartan luomisessa arkkitehtimme käy keskusteluja asiakkaan johdon ja heidän yritystason liiketoimintapäättäjien kanssa. Myöhemmin pöytään istuvat myös asiakkaan IT-johto ja asiantuntijat, mutta suunnitteluvaiheessa keskustelut ovat liiketoimintalähtöisiä”, Oksanen muistuttaa. 

”Tässä luodaan samalla myös luottamusta asiakkaan johtoon ja näytetään meillä olevan kyvykkyyttä ymmärtää sekä heidän toimintaansa että teknologiaa. Teknologia ei saa olla kuski vaan renki, joka palvelee liiketoimintaa”, Elisa Santa Monican infrastruktuurievankelista Aki Anttila lisää. 

Arkkitehti luo monipuolisesti kerätyn datan pohjalta ensimmäisen version strategisesta IT-tiekartasta, joka koeponnistetaan asiakkaan edustajien kanssa. Palautteen perusteella tehdään tarvittavat hienosäädöt, minkä jälkeen tiekartta on valmis asiakkaan hyväksyttäväksi. Tiekartan muodostaminen kestää yrityksen toiminnan luonteesta ja laajuudesta riippuen kahdesta neljään kuukautta. 

”Tiekartalla johdetaan kyvykkyyksiä, joita yritys tarvitsee sekä lyhyen aikavälin toiminnan kehittämiseen että pidemmän aikavälin strategisten taloudellisten tavoitteiden toteutumiseen.” 

Alansa vahvin ja kattavin osaaminen 

Elisa Santa Monicalla on pitkä osaamishistoria ja kattavaa ymmärrystä IT-infrasta. Yrityksen 180 hengen organisaatiosta yli sadalta löytyy olennaisia sertifiointeja ja laajennettaessa näkymää koko Elisaan talosta löytyy eri valmistajien sertifikaatteja yli 500 henkilöltä. Elisa Santa Monican uskottavuutta lisää myös laaja-alainen toimialaymmärrys: esimerkiksi Suomen top100-yrityksistä noin 85–90 prosenttia ovat jo Elisan asiakkaita tavalla tai toisella. 

”Me kykenemme viemään keskustelut johtotason agendalle pelkän teknologiaräpin sijaan. Emme kuitenkaan ole vain konsultteja, jotka vain kertovat kuinka asiat pitäisi tehdä vaan lunastamme käytännössä tekemämme lupaukset”, Anttila ja Oksanen summaavat. 

www.yrityksille.elisa.fi

Jaa tämä artikkeli


IT Työelämä