Kaupan tulevaisuutta rakentamassa


Kaupan alasta on kasvanut Suomessa yhä merkittävämpi talouskasvun vauhdittaja.

Sen osuus bruttokansantuotteesta on noin 10 %, ja muodostuva bruttoarvonlisäys – siis käytännössä taloudellinen hyvinvointi – kasvaa keskimääräistä talouskasvua nopeammin. Yrityssektorin suurin työllistäjä myy tuotteita ja palveluita niin kuluttajille, julkiselle sektorille, muille palvelualoille kuin teollisuuteen. Alan ympärille rakentuva ekosysteemi luo vireyttä ja elinvoimaa koko yhteiskuntaan. 

Maan hallitus laatii parhaillaan kaupan alan tulevaisuusselontekoa toimialan strategiseksi ja pitkäjänteiseksi kehittämiseksi, yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Vaikka kauppa on perinteisesti toiminut hyvinkin itsenäisesti, rakennemuutoksessa valtiovallan tukea tarvitaan. 

Valtiovallalla on suuri merkitys kilpailukykyisen toimintaympäristön rakentamisessa, työmarkkinoiden joustavoittamisessa ja kansainvälisyyden vauhdittamisessa, samoin palvelujen saavutettavuuden ja jakeluverkoston turvaamisessa erityisesti harvaan asutuilla seuduilla. 

Parhaiten tulevaisuuden haasteisiin vastataan, kun koko elinkeinoelämän kilpailukyky pidetään kunnossa ja kuluttajien ostovoima vahvana, eikä verotusta kiristetä. Pikaisia toimia työperäisen maahanmuuton lisäämiseksi ja ammatillisen koulutuksen kehittämiseksi tarvitaan, samoin tukea erikoiskaupan digitalisaation ja kansainvälistymisen edistämiseen. 

Suuret ajurit kaupan rakennemuutokselle ovat digitalisaatio, yritysvastuu, osaamisen- ja koulutuksen muutokset ja työvoiman saatavuus. Kilpailu sekä kuluttajakäyttäytymisen ja asiakaslähtöisyyden muutokset siivittävät muutosta. 

Näiden haasteiden ja mahdollisuuksien äärellä yrityksissä ja verkostoissa ponnistellaan joka päivä. Osaamiseen satsataan yhteistyöllä – uusimpana uutena Kaupan liiton ja viiden yliopiston yhteinen Digitaalinen kauppa -opintokokonaisuus. Digitalisaation tuomiin huikeisiin kansainvälistymismahdollisuuksiin kannattaa tarttua. 

tutustu tarkemmin: kauppa.fi

Jaa tämä artikkeli


Kaupan Alan Tulevaisuus