Katse tulevaisuuteen, ajattelua boxin ulkopuolelta


Hankekehitystä 49 kärkiyrityksen voimin 

”Rakentamisen ja korjaamisen osaaminen ei ole kadonnut mihinkään; ammattitaitoisten tekijöiden vain pitää löytää toisensa.” 

Hankintalakiin nojaavat valintakriteerit usein lokeroivat ja joskus torppaavat tarjokkaita jo tarjouspyyntö- ja rahoitusneuvottelukierroksella; silti on uskallettava ajatella boxin ulkopuolelta”, TilaGroup Oy:n toimitusjohtaja DI Tuomo Hynninen sanoo ja esittää kommenttia selittävän kysymyksen. ”Jos voisit päättää, valitsisitko kumppaniksi perinteisen yrityksen, jolla on esittää riittävä liikevaihto ja entiset referenssit. Vai, valitsisitko vankkaa kokemusta ja tietotaitoa uhkuvan, innovatiivisen toimijajoukon, jolla on yhteinen tahto hankkeen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen.” 

Sydän sykkii puulle 

Vuonna 2018 perustettu TilaGroup on verkostoitunut yhtiö, jossa itsenäiset, toimintaansa määrätietoisesti kehittävät osakasyritykset ovat Suomen kärkinimiä alallaan. 

Perinteisen gryndauksen rinnalle kehitetty allianssimalli on herättänyt myös sijoittajien kiinnostuksen. Hankekehitys-sekä aluerakennusprojektit sekä saneeraus- ja uudiskohteet myydään ja toimitetaan eri ostajatahoille projektinjohtopalveluna. 

TilaGroupin intressinä on edistää teollista rakentamista. 

”Massiivipuurakentaminen kulkee kärkenä, sillä sydän sykkii puulle. Emme kuitenkaan sulje pois mitään vaihtoehtoja. Monipuolisuus ja joustavuus ovat valttimme, kun vastaamme aluerakentamisen vaatimuksiin ja pienennämme hiilijalanjälkeä kymmenillä prosenteilla”, Hynninen sanoo. 

Rakentamisen uusi aikakausi 

CLT on Hynnisen mielestä luonteva jatko teollisen rakentamisen kehitystyölle. Hän nostaa esiin suunnitteilla olevat puurakenteiset pysäköintitalot; niitä on julkisuudessa pidetty avauksena rakentamisen uudelle aikakaudelle. 

Kestävän kehityksen periaatteisiin Tila Groupissa kuuluu elinkaariajattelu, joka tässä tapauksessa tarkoittaa myös valmiiden rakennusten muunnettavuutta ja fyysistä siirrettävyyttä. ”Moduulit ovat kuin legopalikoita, joita voi siirtää ja yhdistellä tarpeen mukaan.” 

Genano Oy, Teknisen kehityksen kärjessä 

Genano Oy on erinomainen esimerkki TilaGroupin koordinoimia hankkeita kantavan yhteistyöverkoston kumppaneista. Yrityksen taustalla on jo vuosikymmenien kokemus sisäilman puhdistamisesta. 

Patentoitu suomalainen Genano®- teknologia on alun alkaen kehitetty sairaaloiden ja puhdastilojen tarpeisiin. Sähköiseen suodatukseen perustuva teknologia poistaa sisäilmasta myös elimistölle suurinta haittaa aiheuttavat kaasumaiset yhdisteet ja nanohiukkaset. 

Toimitusjohtaja Niklas Skogster pitää TilaGroupin uutta ajattelua edustavaa verkostomallia tehokkaana ja luontevana. Hän kuvaa yritysyhteistyötä arkisella, mutta paljon puhuvalla kommentilla: 

”Olemme teknisen kehityksen keskiössä, hermon päällä. On hienoa olla kehittämässä ja jakamassa hyvää yhdessä muiden huippuosaajien kanssa.” 

Genano-teknologiaa käytetään ilmateitse tapahtuvan saastumisen ennaltaehkäisyyn laboratorioissa ja muissa teollisuuden ja tutkimuksen toimitiloissa. Genano toimittaa puhdasta sisäilmaa palveluna kartoituksesta monitorointiin avaimet käteen -periaatteella, jolloin riittää että kiinteistön käyttäjä voi seurata sisäilman laatua mobiilisovelluksesta. 

Huonekohtainen järjestelmän säätö, seuranta ja ilmanpuhdistus ovat tätä päivää. 

”Ihmiset ovat pandemian seurauksena entistä paremmin tiedostaneet hyvän sisäilman merkityksen. Teema kattaa nyt paljon muutakin kuin aiemmin esillä olleet rakenteiden home- ja kosteusongelmat”, Skogster sanoo ja korostaa reaaliaikaisen tiedon merkitystä. ”VTT:n kanssa tehdyssä tutkimuksessa ilmeni, että järjestelmä tuhoaa ilmateitse leviävän koronaviruksen liki 100-prosenttisesti.”

www.tilagroup.fi

Jaa tämä artikkeli


Infrastruktuuri Rakentaminen 2021