Kasvuloikan tekemisessä tuotekehityksen lopputulos ratkaisee


Uudet tuotteet, teknologiat tai liiketoiminnot luovat kasvuloikkia, joita hyvä kumppani pystyy vauhdittamaan. 

Ulkoistetussa tuotekehitystyössä asiantuntijaosaamisen ydin on Elomaticin toimitusjohtajan Patrik Rautaheimon (yläkuvassa) mukaan prosessi, joka rakennetaan uuden asian tai tuotteen ympärille. Muuttuvat markkinat edellyttävät entistä korkeampaa innovatiivisuutta yrityksen tutkimus- ja kehitystoiminnoilta, jota vahvan ja osaavan yhteistyöverkoston pitää tukea. 

”Uudet asiat ovat kaikille uusia, mutta lähestymme tuotekehitysalueita prosesseina, jotka ovat universaaleja. Meidän ihmiset ovat innovatiivisia ja kokeneita monista kehityshankkeista sekä toimialoista, joten pystymme ratkaisemaan ongelmat tehokkaasti”, sanoo Rautaheimo. 

”Asioilla ja myös asiakkailla on erilaisia tarpeita; joissain hankkeissa ulkopuolisen toimijan osaaminen ja resurssit voivat pienellä panostuksella tuottaa merkittävän vaikutuksen lopputulokseen. Ja, lopputulos on se, mikä ratkaisee syntyykö kasvuloikka vai ei.” 

Teenkö itse vai ostan? 

Mikko Miettinen

Tuotekehitysprosessissa on kyettävä tiedostamaan yrityksen omat resurssit ja strategiset tavoitteet. Tehdäänkö itse vai ostetaan? Työskennellessäsi luotettavan palveluntarjoajan kanssa, asiantuntijoiden ja tuotesuunnittelijoiden ryhmä analysoi ja simuloi kaikki yksityiskohdat ja pohtivat konseptia, suunnittelua, prototyyppien valmistusprosesseja, materiaaleja ja tunnistavat mahdolliset valmistushaasteet, joita saatetaan kohdata. ”Meidän DNA:ssa on tehdä asioita edellistä kertaa paremmin”, Rautaheimo toteaa. 

Suunnittelupäälliköt Mikko Miettinen ja Rami Raute korostavat tekemisessä perusteiden merkitystä. Sitä, että prosessit ovat kunnossa ja tekevät tilan luovuudelle. ”Mitään ei suunnitella menneisyyttä varten, kaikki tehdään tulevaisuutta silmällä pitäen.” Uudet tuotteet luovat uusia markkinoita ja kauppaa, josta seuraa liikevaihtoa ja menestystä. ”Parhaimmillaan uudet tuotteet muuttavat maailman hetkessä, epäonnistuessaan tuotekehityshankkeet ajavat yrityksiä vaikeuksiin”, Miettinen ja Raute sanovat. 

Konsepti on toteutuskelpoinen ratkaisu 

Tuotekehityksen eteneminen vaatii kaikissa konseptisuunnittelun ja -kehityksen vaiheissa kykyä systemaattiseen päätöksen tekoon. ”Laput silmillä ei pidä törmätä seinään. Meillä on käytössä maailman johtavat analysointi- ja simulointityökalut, joilla voi tarkastella kehitetyn laitteen toiminnallisuutta. Matkan varrella on kyettävä tekemään päätöksiä saavutettujen tulosten perusteella. On osattava sanoa kehitystyön jatkoon ja suuntaan liittyen kyllä tai ei ja tarvittaessa on uskallettava kääntyä myös takaisin”, Miettinen sanoo. Hän myöntää, että tuotekehityshanke näyttää kaavioon piirrettynä helpolta ja suoraviivaiselta, mutta todellisuus on usein tyystin toinen. 

”ULKOISTAMALLA VOIT LUODA VÄLIAIKAISEN TUOTEKEHITYSORGANISAATION, JONKA AINOA TAVOITE ON LUODA MAAILMANLAAJUISESTI TAVOITELTU TUOTE.” 

Rami Raute

Raute ja Miettinen muistuttavat, että ideasta ei aina edes ole tuotteeksi. Silti se kannattaa ottaa talteen, jättää hautumaan. Käyttökelpoinen idea voi toisaalta olla vain muutama luonnosmainen viiva, jonka ympärille, jos niin päätetään, rakennetaan konsepti. ”Konseptilla on meidän määritelmämme mukaan muoto ja päämitat. Se on ratkaisu, joka voidaan toteuttaa” Raute muistuttaa. 

Tuotekehitystyössä korostuu myös suunnittelun merkitys. Fyysisiä tuotteita ei kyetä yleensä päivittämään tai uudistamaan edullisilla sähköisillä päivityksillä. ”Jos on sadan tonnin muotti, niin sen päivittäminen ei yleensä onnistu ilman uutta sadan tonnin muottia”, Raute sanoo ja muistuttaa, että tuotekehityksen keskeinen tavoite on luoda uusia tuotteita ja tehdä parannuksia nykyisiin. 

Hän varoittaa tuotekehityshankkeen rahoituskuoppaan putoamisen vaarasta: liiketoiminta- ja kannattavuustavoitteita ei kannata kytkeä liian liki tuotekehitystä. Toisaalta, kun käytössä on riittävästi osaamista ja resursseja, voidaan vaikeatkin tavoitteet saavuttaa.

www.elomatic.com 

Jaa tämä artikkeli


Business NOW