Kansainvälisen bisneksen kehitysmallia Pohjois-Pohjanmaalta


Seudullisen kehitysyhtiö NIHAKin pk-yritysten kansainvälistämismalli on valittu hyväksi käytänteeksi koko EU:ssa. 

Matalan kynnyksen yhteistyö vertaisverkoston ja yhteismarkkinoinnin voimalla on osoittautunut niin toimivaksi, että EU:n Interreg-ohjelman sihteeristö on valinnut NIHAKin pk-yritysten kansainvälistymistä edistävät toimenpiteet hyväksi käytänteeksi (best practice) koko Euroopassa. 

”Pitkäjänteinen, ruohonjuuritasolta käynnistetty yhteistyö paikallisyritysten verkottumisessa on kantanut parhaiten hedelmää”, sanoo NIHAKin toimitusjohtaja Toni Krankkala. ”Yhteisöllisyysajattelu on ajankohtaista, tehtiinpä sitä kasvokkain tai verkossa”, hän lisää. 

Maaseutumaiset alueet ovat usein etäämpänä kansainvälisistä verkostoista ja infrastruktuureista. ”Pyrimme neutraalina toimijana auttamaan alueemme yrittäjiä lyhentämään tätä etäisyyttä kansainvälisiin yrityksiin, työntekijöihin ja markkinoihin”, Krankkala täydentää. 

Yhteisöllinen työskentely kansainvälistyy 

VAU!HAUS -yhteistyötilat ehtivät aloittaa toimintansa yrittäjien fyysisenä kohtaamispaikkana ennen koronapandemiaa. ”Nyt olemme pandemian myötä siirtymässä verkottumisessa ja kohtaamisissa hybridimalliin, jossa tapahtumiin voi osallistua myös etäyhteydellä. Tämä madaltaa merkittävästi osallistumiskynnystä myös kansainvälisten osallistujien osalta”, Krankkala raottaa lähitulevaisuuden jatkokehityssuunnitelmia. 

Kansainvälistymistä myös yritysten sisältä päin 

Nivala-Haapajärven seutukunnan alueella on perinteisesti toiminut maatalousyrittäjien lisäksi erityisesti rakennus- ja metalliteollisuuden kasvuyrityksiä. Viime aikoina pk-yrityksiä on perustettu mukavasti myös cleantech -alalle. 

”Yrityksemme tarvitsevat myös kansainvälistä työvoimaa ja siksi toimimme tiiviissä yhteistyössä mm. alueen yliopiston ja ammattikorkeakoulujen kanssa. Ensi kesänä olemme esimerkiksi työllistämässä sveitsiläisiä opiskelijoita alueemme yrityksiin”, Krankkala kertoo. 

Yritykset, joiden kansainvälistymisvalmiudet kehittyvät, alkavat kasvaa ja menestyä. ”Ne vetävät mukanaan myös muita alueen yrityksiä kansainvälisille markkinoille. Tämä vaatii kuitenkin pitkäjänteistä työtä, myös yli haastavien aikojen”, Krankkala vahvistaa.

NIHAK 
  • Pohjois-Pohjanmaan eteläosan 5 kunnan (Nivala, Kärsämäki, Haapajärvi, Reisjärvi, Pyhäjärvi) omistama voittoa tavoittelematon kehitysorganisaatio. 
  • 24 vuotta alueellista kehittämistä – NIHAKin pk-yritysten kansainvälistämismallin tavoitteena on alentaa yritysten kynnystä kansainvälistymiseen vertaisverkoston ja yhteismarkkinoinnin avulla. 
  • VAU!HAUS on NIHAKin tarjoama yhteisöllinen työtila yrityksille ja etätyöntekijöille, joka toimii jokaisessa alueen kunnassa. 

www.nihak.fi

Jaa tämä artikkeli


Työelämä