Kannettavanamme on ennennäkemätön ilmasto- ja luontovelka ja sen selättämisessä voimme onnistua vain yhdessä


Hiilinegatiivisen ja luontopositiivisen Suomen rakentaminen viitoittaa suomalaisten yritysten tulevaisuuden mahdollisuuksien ja menestyksen suunnan. Globaalit puhtaiden ratkaisujen markkinat kasvavat huimaa vauhtia ja niille meillä suomalaisilla on paljon annettavaa. 

Olemme tällä hallituskaudella halunneet luoda kestävän Suomen rakentamiselle selkeät suuntaviivat, jotka auttavat myös yrityksiä suunnittelemaan pitkän aikavälin toimintaansa. 

Tällaisia ovat esimerkiksi tavoite hiilineutraalista Suomesta 2035 ja ennennäkemättömät panostukset suomalaisen luonnon suojeluun, ennallistamiseen ja kunnostamiseen. Saimme juuri OECD:ltä kiitosta näistä tavoitteista. Suunta ilmasto- ja ympäristöpolitiikassamme on ollut oikea. 

Tavoitteet eivät kuitenkaan vielä riitä, vaan meidän on myös tehtävä niistä totta. Tarvitsemme konkreettisia ja tehokkaita toimia, jotka varmistavat, että pysymme oikealla uralla kohti hiilinegatiivista ja luontopositiivista Suomea. Käynnissä onkin tärkeitä, vielä tänä vuonna valmistuvia uudistuksia kuten ilmastolaki, luonnonsuojelulaki, kaivoslaki ja kaavoitus- ja rakentamislaki. 

Emma Kari 

Ympäristö- ja ilmastoministeri 

Jaa tämä artikkeli


Energia ja Ympäristö