Kangasalla katsotaan eteenpäin


Kasvava ja jatkuvasti kehittyvä Kangasalan kaupunki tarjoaa asukkailleen
hyvän elämän avaimet ja on vetovoimainen työnantaja.

Kangasalla on hyvät harrastusmahdollisuudet ja monenlaisia asuinvaihtoehtoja kauniissa ympäristössä. Sitä mukaa kun kaupunki kasvaa, henkilöstön ja työvoiman tarvekin kasvaa. Myös yritykset etsivät työvoimaa. Töitä löytyy myös puolisolle, jos muuttaa perheen kanssa töiden perässä. Kangasala kuuluu maan suurimpaan yhteiseen työssäkäynti- ja talousalueeseen, Suomen kasvukäytävään.

Kaupunki on taloudellisesti vakaa ja suhdanteista huolimatta työn tarve ei vähene.

”Olemme monialainen organisaatio, jossa työvoiman tarvetta on eri palvelualueilla tulevaisuudessakin. Suosittelen nuoria pohtimaan kunta alan töitä. Meillä on paljon mielenkiintoisia tehtäviä, joilla on yhteiskunnallista merkitystä”, mainitsee henkilöstöjohtaja Eija Tetri-Lähde.

Nuoria ja helppoa rekrytointia sekä oman työn hallintaa arvostavia kiinnostanee myös Kangasalan kaupungin innovoimat uudenaikaiset sovellukset Vakander ja SoTender.

”Me haemme nyt osaajia lyhytaikaisiin varhaiskasvatuksen sijaisuuksiin Vakanderin avulla. Ohjeet rekisteröitymiseen ovat helpot. Esimerkiksi opiskelijoille tämä sovellus sopii hyvin 1–3 päivän sijaiskeikkojen aikatauluttamisessa omaan elämäntilanteeseen. Mobiilista pystyy nopeasti selaamaan minkälaisia työvuoroja on tarjolla ja missä päiväkodeissa. Se on hyvin käyttäjäystävällinen”, kertoo varhaiskasvatuksen aluejohtaja Taina Savolainen.

Varhaiskasvatuksen mahdollisuudet

Suhteellisen pienessä varhaiskasvatuksen organisaatiossa on hyvä vaikuttaa.

”Osallistumis- ja osallistamismahdollisuudet ovat erittäin hyvät. Henkilöitä meillä on palveluksessa noin 350, isoimpana ammattiryhmänä ovat varhaiskasvatuksen opettajat ja lastenhoitajat. Erittäin tärkeää on saada lisää varhaiskasvatuksen opettajia alan tulevan lakimuutoksen vuoksi. Tarvetta on kuitenkin kaikista ammattiryhmistä”, Savolainen mainitsee.

Laadukkaan varhaiskasvatuksen voimavara on moniammatillisuus.

Päiväkodeissa on tiimit ja jokaisella jäsenellä on tärkeä tehtävä tässä toteuttamistyössä. Tiimin yhteinen osaaminen koostuu eri tutkinnoista ja osaamisista.

Useimmissa päiväkotiryhmissä on hyvä tilanne, sillä niissä on kaksi opettajaa ja lastenhoitaja.

Uutena nimikkeenä on varhaiskasvatuksen sosionomi, jonka tehtäväkuva on juuri tekeillä. Kangasalla on tarkoitus saada rekrytoitua henkilöstöä tähän tehtävään ensi vuoden alkupuolella.

 

”Parasta työssä ovat lapset, vaihtelevat päivät ja hyvä työyhteisö.”
-Sari ja Saija

Täydennyskoulutusta pedagogiseen työhön

Kangasalla on hyvät mahdollisuudet kehittää osaamista. Esimerkkinä tästä on juuri alkanut pedagogisen toimintakulttuurin toteuttaminen varhaiskasvatuksessa -täydennyskoulutus, joka on järjestetty yhteistyössä Tredun kanssa varhaiskasvatuksen lastenhoitajille.

Koulutuksessa on kyse pedagogisen osaamisen vahvistamisesta. Koulutus sisältää pedagogista suunnittelua, dokumentointia, havainnointia ja arviointia moniammatillisessa tiimissä, jossa varhaiskasvatuksen ammattilaiset työskentelevät.

Lasten ja vanhempien osallisuuden vahvistamisen lisäksi koulutuksessa on myös leikin rikastuttamista, toiminnan lisäämistä leikin keinojen kautta ja oppimisympäristöjen kehittämistä lasten näkökulmasta.

Tärkeitä nykypäivän pedagogiikassa ja tässäkin koulutuksessa ovat vuorovaikutustaidot sekä mediakasvatus.

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja Sari Alaruikka Vatialan päiväkodista on juuri käynyt kyseisen täydennyskoulutuksen.

”Esihenkilö kertoi suunnitellun koulutuksen järjestämisestä ja sanoin heti, että olen kiinnostunut siitä. Aiheet olivat entuudestaan tuttuja, mutta huomasin, että se laajensi ja vahvisti omaa osaamistani. Kun on tehnyt tätä työtä vuosikymmeniä, se herätteli ihan perusasioihin, kuten miten olla läsnä lapselle ja kuunnella aidosti. Se vaikutti selkeästi työhöni”, hän kertoo tyytyväisenä.

Oppisopimukseen kuuluvan kehitystehtävän hän suoritti omassa työpaikassaan.

Harjunsalon päiväkodin vuorohoitoyksikön lastenhoitaja Saija Fagerström aloitti samaisen koulutuksen elokuussa. Vinkin hän sai kollega Alaruikalta.

”Lähden hakemaan vahvistusta omalle osaamiselle. Koen, että osallisuuden lisääminen ja oppimisympäristön kehittäminen ovat kaikkein mielenkiintoisimpia asioita itselleni tässä koulutuksessa.”

Fagerström toteuttaa oman oppimis- ja kehittämistehtävänsä joko yksikössään tai varhaiskasvatuksessa laajemmalti.

Eija Tetri-Lähde ja Taina Savolainen

Kangasalan kaupunki
⦁ Asukasmäärä noin 33 000
⦁ Kaupunki kasvaa vuosittain useammalla sadalla asukkaalla.
⦁ Palkkaa saavaa henkilöstöä noin 2 100
⦁ Ammattinimikkeitä yli 200
⦁ Yleisimmät henkilöstön ammattinimikkeet ovat lähihoitaja, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, varhaiskasvatuksen opettaja, palvelutyöntekijä ja luokanopettaja.
⦁ Jatkuvaa henkilöstötarvetta, sekä vakituisiin että sijaisiin, on mm. varhaiskasvatuksessa, opetuksessa, sosiaali- ja terveyspalveluissa, ateria- ja siivouspalveluissa sekä teknisissä ja hallinnon tehtävissä.
⦁ Kaikki avoimet työpaikat löytyvät Kuntarekrystä.
⦁ Tällä hetkellä avoimia työpaikkoja noin 20, lisäksi sijaisuuksia.
⦁ Mieli ry on myöntänyt Hyvän mielen työpaikka tunnustuksen mielenterveyden edistämistyöstä.
⦁ KunTeko -hankkeen toiseksi kekseliäimmän kunnan palkinto 2021
⦁ Mukana Vastuullinen työpaikka -kampanjoissa.
⦁ Hyvät kulkuyhteydet eri suuntiin, tiheät bussivuorot Tampereelle.

Hyvinvoivat aktiiviset ammattilaiset sekä töissä että vapaa-ajalla

Hyvä työilmapiiri – hyvän piiri – näkyy työpaikoilla tekemisen meininkinä. Kangasalan kaupungin henkilöstöä kannustetaan työn ja toimintatapojen kehittämiseen, koulutusmahdollisuuksia riittää ja työnantaja tukee ja kannustaa myös omaehtoista osaamisen kehittämistä.

Kangasalla on henkilöstö- ja työhyvinvointiohjelma, jonka tehtävänä on taata laadukas johtaminen, hyvinvoivat työyhteisöt ja osaava, motivoitunut henkilöstö.

Työpaikoilla tapahtuu, mutta hyvää ohjataan myös työtuntien ulkopuolellekin. Hyvinvoiva ja aktiivinen Kangasala  hyvinvointihanke kannustaa huolehtimaan terveydestä ja hyvinvoinnista. Ennalta ehkäisevät työterveyspalvelut sekä monenlaiset työterveyden lisäpalvelut kuuluvat hankkeen tuomiin etuihin kaupungin työntekijöille. Lisäksi henkilöstöllä on käytössään vuosittainen 150 euron hyvinvointietuus sekä uintietuus. Henkilökuntaneuvosto järjestää yhteisöllistä vapaa-ajan toimintaa.

Kiinnostaako sijaisuus?
Kokeile www.kangasala.fi/varhaiskasvatus ja-opetus/varhaiskasvatus/sijaiseksi varhaiskasvatukseen/
ja ota käyttöösi Vakander-sovellus,
josta löydät lyhyet 1-3 päivän sijaisuudet.

KANNATTAA SEURATA TYÖPAIKKOJAMME!
www.kangasala.fi – avoimet työpaikat

Kangasalan oma SoTender-rekrytointisovellus on sijaisten ja työvuorojen kohtaamispaikka sote-alan työntekijöille.

Kangasala.fi

Jaa tämä artikkeli


Artikkeli