Kangasalan kaupunki – tekemisen meininkiä hyvän piirissä


Kangasalan kaupunki kasvaa ja kehittyy ja tarjoaa kiinnostavia työtehtäviä monilla ammattialoilla. Kaupunki avaa ensi vuonna yli 60 täysin uutta vakanssia, ja lisäksi sijaisia tarvitaan koko ajan yli 2 100 työntekijän joukkoon. Työnhakijan kannattaa siis tutkia kaupungin rekrytointisivuja ja tähdätä oksalle ylimmälle. 

Kangasalan kaupunki kasvaa ja kehittyy ja tarjoaa kiinnostavia työtehtäviä monilla ammattialoilla. Kaupunki avaa ensi vuonna yli 60 täysin uutta vakanssia, ja lisäksi sijaisia tarvitaan koko ajan yli 2 100 työntekijän joukkoon. Työnhakijan kannattaa siis tutkia kaupungin rekrytointisivuja ja tähdätä oksalle ylimmälle. 

Omaa työtään saa kehittää 

Kangasalan sosiaali- ja terveyspalvelut tekee näkyvää rekrytointimarkkinointia eri kanavissa. Myös henkilöstö on mukana kehittämässä rekrytointia, ja palautteista on noussut kaksi pääteemaa: 

”Työyhteisöt ovat hyviä ja työtovereista saa voimaa, sillä työpaikan hyvä henki – hyvän piiri – on tärkeää. Toinen merkittävä asia on mahdollisuus päästä hyvin koulutukseen työssään eli omaan työhönsä saa vaikuttaa ja työntekijöitä kuullaan”, sosiaali- ja terveysjohtaja Marika Lanne esittelee. 

”Meillä omaa työtään saa kehittää. Sitä myös edellytetään ja toivotaan työntekijöiltä, ja siihen kannustetaan.” 

”Lisäksi pitää muistaa, että nykyinen työelämä on haasteellista myös esihenkilöille. Myös heidän jaksamisestaan on pidettävä huolta”, Lanne sanoo. 

Sosiaali- ja terveysjohtaja Marika Lanne ja henkilöstöjohtaja Eija Tetri-Lähde.

Sote-työntekijöiden mielestä Kangasalla erityisen hyviä seikkoja ovat kilpailukykyiset palkat, vuosilomien toteutuminen toiveiden mukaan, vaikutusmahdollisuudet omiin työvuoroihin, hyvät koulutusmahdollisuudet, mahdollisuus oman työn suunnitteluun, jousto vuorotyössä ja liukuva työaika vastaanottotyössä. 

Työn kehykset kunnossa 

Sosiaalityöntekijä Sanna Laurila

Sosiaalityöntekijä Sanna Laurila on aikuisiällä vaihtanut alaa ja toimii nyt viransijaisena lastensuojelun avohuollossa. Hän opiskelee työn ohessa sosiaalityön maisteriohjelmaa. 

”Meillä on tiivis, mukava työyhteisö ja monipuolisia töitä esimerkiksi avohuollon ja sosiaalipäivystyksen parissa ja teemme myös olosuhdeselvityksiä. Joustava työnantaja mahdollistaa liukuvan työajan ja etätyön”, Laurila sanoo. 

”Lastensuojelussa on paljon kiinnostavaa työtä ja tilanteet vaihtelevat nopeasti. Meillä on mahdollisuus säännölliseen työnohjaukseen ja omat vaikutusmahdollisuudet ovat hyvät eli työn tekemisen kehykset ovat kunnossa, mikä helpottaa haasteista selviämistä.” 

Kangasala on hyvä työnantaja, jonka palkkauspolitiikka on ajan tasalla. Esimerkiksi lapsiperheiden sosiaalityössä sosiaalityöntekijöille on yhden vuoden sitoutumisesta luvassa erillinen palkkio. Tarvittaessa työntekijä voi osallistua lisäkoulutuksiin, joita on myös etäkoulutuksina. 

Monipuolisia työtehtäviä 

Palvelutyöntekijä Maria Vikman toimii ateria- ja siivouspalveluissa ja myös oto-työpaikkaohjaajana. Hän on tullut nykyisiin tehtäviinsä eri alalta. 

Koulutukseen on hyvät mahdollisuudet, ja Vikman on työn ohessa opiskellut toimitilahuoltajaksi ja aloittanut nyt lähiesimiehen ammattitutkinnon opinnot. 

”Olin aluksi sijaistajana ja siitä jäi hyvä fiilis. Täällä meitä kuunnellaan eli esimiestä on helppo lähestyä ja työkaverit ovat hyviä, joten tiimi toimii tehokkaasti.

Esihenkilöt tuntevat alaisensa sekä heidän tietonsa ja taitonsa. Lisäksi Kangasala on sopivan kokoinen työpaikkakunta.” 

Palvelutyöntekijät Outi Suoranta ja Maria Vikman

Vikmanin tehtävät ovat monipuolisia eli hän esimerkiksi siivoaa, tekee avustavia keittiötöitä, perehdyttää uusia työntekijöitä ja hyväksyy tilauksia. 

”Kangasalla meillä on nykyaikaiset välineet ja laitteet, mikä helpottaa työntekijän fyysistä kuormitusta. Mukavaa on myös se, että hyvällä porukalla työt sujuvat ja uudetkin työntekijät ovat sosiaalisia ja aktiivisia.” 

Työtä elämän äärellä 

”Odottelin kahdeksan vuotta, että lääkärin paikka aukenisi Kangasalla. Siinä tietää aika tarkasti, mitä saa, kun tulee omaan asuinkuntaan töihin”, terveyskeskuslääkäri Pauliina Peltonen kertoo. 

Peltonen on viime helmikuusta lähtien työskennellyt Ruutanan terveysasemalla ja on erikoistumassa yleislääketieteeseen. 

”Yleislääkäri on elämän äärellä eli työ on monenlaisten lääketieteellisten ja muiden ongelmien ja vaivojen selvittelyä ja yhteistyötä myös eri viranomaisten kanssa. Ihmiset arvostavat lääkäriä ongelmien ratkaisijana eli meitä kyllä kuunnellaan.” 

Terveyskeskuslääkäri Pauliina Peltonen

Peltonen kertoo, että töitä on melko paljon, myös arkipäivystystä. Omaan työtään voi kuitenkin suunnitella ja myös vaikuttaa työlistaan. Ymmärtäväisten esimiesten avulla Peltonen on saanut myös omat hoitovapaajaksonsa järjestymään hyvin. Työporukka on mukava ja yhteistyö sujuu. 

”Työ on hyvin laaja-alaista ja olen pitänyt siitä. Jos meitä kuitenkin erityisesti kiinnostaa jokin terveyskeskuslääkärin työn osa-alue, sellaisen voi ottaa vastuulleen ja keskittyä myös siihen perustyön lisäksi.” 

Halauksia luontoisetuna 

Varhaiskasvatuksen opettaja Sari Laurila on toiminut Vatialan esiopetuksessa elokuusta 2020. Hän tuli Kangasalan kaupungin palvelukseen 2007. 

”Vatialan ’eskarissa’ on osaavaa väkeä. Joustavaa esi-ja alkuopetusta kehitetään, se on motivoivaa ja siinä on tekemisen meininki. Omassa tiimissämme on neljä henkilöä, se on hyvä porukka, Laurila esittelee. 

”Kaikkiaan varhaiskasvatus on työnä mahtavaa – siinä saa paljon halauksia ihan työmaalla luontoisetuna! Työ on hyvin monipuolista, mutta palkkaus alalla tosin voisi olla nykyistä parempi.” 

Varhaiskasvatuksen opettaja Sari Laurila Kuvat: Ismo Santapukki

Laurila kertoo, että täydennyskoulutukseen on voinut osallistua hyvin. Kangasala tukee myös oppisopimuskouluttautumista, kuten esimerkiksi lähiesimiehen ammattitutkinnon suorittamista. 

Kangasalan varhaiskasvatuksen kehittämiskohteita ovat esimerkiksi osallisuuden ja oppimisympäristöjen kehittäminen. 

Kangasalan kaupunki 

  • asukkaita yli 32 000 
  • kaupungilla 2 178 palvelussuhdetta 
  • monialainen, taloudeltaan vakaa ja elinvoimainen työnantaja 
  • ammattinimikkeitä yli 200, joista yleisimmät v. 2020 lähihoitaja, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, varhaiskasvatuksen opettaja, palvelutyöntekijä ja luokanopettaja 
  • vuoden 2022 talousarviossa yli 60 uutta vakanssia 

tarjolla myös sijaisuuksia 

Lisätietoja:

www.kuntarekry.fi/fi/tyonantajat/kangasalan-kaupunki/

www.kangasala.fi

Jaa tämä artikkeli


Rekry